صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی دهم(نظام آموزشی جدید) 96-1395

دبیر:محمد حسین انوشه


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 1 کیهان (قسمت اول)


<p>چطور شد کیهان پدید آمد ؟ توضیح انفجار مهیبت و...</p><p>توضیحات بیشتر:</p><p>پدیده مهبانگ یا همان انفجار مهیب (BIG BANG)—آزاد شدن انرژی بسیار زیاد—ذرات زیر اتمی(ZERO ATOMIC):الکترون،پروتون،نوترون—کاهش دما—اولین عنصر پدید آمد(H)—کاهش دما—He---کاهش دما—مترکام شدن هیدروژن و هلیم—سحابی—ستاره ها وکهکشان ها---افزایش دما---عناصر سنگین تر----جاهن هستی(کیهان)<br />هرچه دما بیشتر باشد زمینه برای تشکیل عنصرهای سنگین فراهم میشود.<br />در یک ستاره تشکیل نوع عنصر در آن به دو چیز بستگی دارد:1-دمای ستاره—هرچه دما بالاتر باشد زمینه تشکیل عناصر سنگین تر فراهم می شود.<br />2-اندازه ستاره<br />مشتری و زمین:<br />زمین از جنس سنگ است یعنی جامد است---بیشترین عنصر در آن Feاست که جامد است.در زمین انواع فلزات وجود دارد.(آهن،منیزیم،نیکل و ...)<br />مشتری از جنس گاز است---تمام عناصرش حالت گازی دارند و فلز نیستند.ما در مشتری عنصر فلزی نداریم.(H و He,..)<br />یک سری واکنش های هسته ای برای تبدیل عتاصر سبک تر به سنگین تر انجام میشود.<br />در تشکیل عناصر سنگین تر مقداری از جرم ماده هم میتواند به انرژی تبدیل شود.<br />اینشتین رابطه ای مطرح کرد که طبق این رابطه میتوانیم رابطه ی جرم ماده با انرژی که به وجود می آید را حساب کنیم:<br />E=M.C2<br />(E=ENERJY(J<br />(M=MASS(Kg<br />(C=(3×103---سرعت نور(M.S-1)<br />حال اگر Mگرم ماده را در واکنش هسته ای (تبدیل عنصری به عنصر دیگر)تبدیل به انرژی شود،مقدار انرژی که تولید میشود بسیار زیاد است که با E نشان داده میشود.<br />بخش عدد جرمی و اتمی هم فردا مینویسم</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!