صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای فیزیک دوران طلایی ( جمع بندی ) 95-1394

دبیر: کازرانیان


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 30 الکتریسیتۀ ساکن (قسمت اول)


<p><strong>نیروF</strong><br />۱-نیروی بین دو ذره باردار (قانون کولن)<br />۲- نیروی وارد بر ذره در میدان الکتریکی<br /><strong>میدان الکتریکی E</strong><br />۳-بیان شکل کمی و کیفی میدان الکتریکی<br />۴-میدان حاصل از یک ذره باردار بر ذره باردار دیگر در فاصله r<br />۵-میدان بین دوصفحه<br /><strong>انرژی پتانسیل U</strong><br />۶-بیان دو رابطه مهم برای انرژی پتانسیل و روش تعیین +و- بودن آن<br /><strong>اختلاف پتانسیل V</strong><br />۷-بیان یک رابطه برای اختلاف پتانسیل و روش تعیین +و- بودن آن<br />زمان : ۲۶ دقیقه</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!