صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای فیزیک صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:دکتر طلوعی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 1 حرکت شناسی (قسمت اول)


<p>حرکت شناسی (قسمت اول) </p><p>مفاهیم اولیه: بردار مکان، جابجایی، مسافت طی شده، بازه زمانی، لحظه، معادلۀ حرکت و مکان اولیه </p><p><strong><em>- بردار مکان</em></strong></p><ul><li>بردار مکان را در حرکت دو بعدی با r و در حرکت تک بعدی با x نشان میدهیم .</li><li>برای بررسی یک حرکت باید یک دستگاه مختصات داشته باشیم و حرکت را نسبت به یک مبداء مشخص کنیم .</li><li>تعریف بردار مکان و رسم بردار مکان در صفحه ی مختصات .</li><li>بردار مکان ب مبداء مختصات بستگی دارد .</li></ul><p><strong><em>-  جابجایی</em></strong></p><ul><li>برداری است ک نقطه ی شروع را ب نقطه ی پایان،ابتدای حرکت را به انتهای حرکت،مبداء را به مقصد در کوتاه ترین فاصله ی ممکن وصل میکند</li><li>رسم بردار جابجایی در صفحه ی مختصات .</li><li>جابجایی به مبداء مختصات بستگی ندارد .</li><li>جابجایی به مسیر حرکت ربطی ندارد .</li><li>جابجایی در حرکت های رفت و برگشتی صفر است .</li></ul><p><strong><em>- مسافت طی شده</em></strong></p><ul><li>با d نشان میدهیم و کمیتی نرده ای و همواره مثبت و برابر است با طول مسیر واقعی طی شده توسط متحرک .</li><li>تفاوت مسافت طی شده با جابجایی در تست ها حائز اهمیت است .</li><li>رسم مسیر متحرک یا رد پای متحرک روی صحفه ی مختصات .</li><li>معمولا مسافت طی شده بزرگ تر مساوی جابجایی است و فقط در حرکت یکنواختِ مستقیم الخط مسافت طی شده با بزرگی بردار جابجایی برابر است . + مثال</li><li>جابجایی در جهت محور x مثبت و در خلاف جهت آن منفی است .</li></ul><p><strong><em>- بازه ی زمانی و لحظه</em></strong></p><ul><li>بازه ی زمانی را با (t∆) و لحظه را با (t) نشان میدهیم .</li><li>بازه ی زمانی مدت زمانی است ک طول میکشد تا یک پدیده رخ دهد .</li><li>لحظه بازه ی زمانی بسیار بسیار کوچک است . منظور از 0→t∆ ( میل کردن بازه ی زمانی ب صفر ) لحظه است .</li><li>ثانیه ی nام حرکت : یک بازه ی زمانی است بین (پایان ثانیه ی nام) t=n و (ابتدای ثانیه ی nام) t=n-1 .</li><li>m ثانیه ی nام حرکت : بازه ی زمانی است بین دو لحظه ی mn در mn-m</li></ul><p><strong><em>-  معادله ی حرکت و مکان اولیه</em></strong></p><ul><li>معادله ی حرکت ، معادله ای است تابع زمان ک مکان متحرک یا نقشه ی متحرک را در هر لحظه مشخص میکند .</li><li>معادله ی مکان - زمان + مثال از معادله ی حرکت</li><li>پیدا کردن مکان اولیه در معادلات حرکت</li><li>مکان اولیه : مکان متحرک در لحظه ی شروع حرکت (t=0 ) + مثال</li></ul><p><strong><em>- حل ٣ تست</em></strong></p><ul><li>تست1 : مربوط به مسافت و جابجایی</li><li>تست2 : مربوط به معادله متحرک و مکان اولیه و جابجایی متحرک در ثانیه ی nام</li><li>تست3 : مربوط معادله متحرک و بودن متحرک در مکان منفی محور xها</li></ul>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!