صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای فیزیک صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:دکتر طلوعی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 7 حرکت شناسی (قسمت هفتم)


<p>حل تست های 20 تا 25 </p><p> </p><p>زمان: 23:58<br />حل 6 تست.<br />تست20(جزوه): نمودار سرعت-جهت متحرکی مطابق شکل مقابل م باشد کدام مورد نادرست است/؟<br />تست21(جزوه): نمودار شتاب زمان متحرکی در یم مسیر مستقیم مطابق شکل مقابل است. حرکت تحرک در بازه زمانی 0 تاt به کدام صورت نمی تواند باشد؟<br />توضیح: اگر سرعت اولیه صفر بود: جواب می شه تند شونده.<br />اگر سرعت اولیه عددی مثبت باشه و شتاب منفی باشد، ابتدا کند شونده. بعد اینکه به صفر رسید، می شود تن شونده. پی ابتدا کند شونده سپس تند شونده.<br />اگر بازه زمانی طوری باشه که متحرک تغییر جهت ندهد و سرعت اولیه عددی مثبت با شتاب منفی داشته باشیم. حرکت کند شونده است.</p><p>امکان ندارد یک نوع حرکت اشته باشیم با یک شتاب که ابتدا تند شونده و سپس کند شونده باشد.<br />تست22(جزوه): با توجه به نمودار مقابل کدام مورد درست است.<br />تست 23 (جزوه): متحرکی در مسر مستقیم حرکت می کن و نمودار سرعت-زمان آن مطابق شکل می باشد. شتاب متوسط این متحرک در بازه زمان 2 تا 12 چند متر بر مجذور ثانیه است؟<br />تست 23(جزوه): متحرکی از حال سکون در مسیر مستقیم به حرکن درمیاد. نمودار شتاب-زمان آن مطابق شکل است. در کدام لحظه جهت سرعت عوض می شودد؟<br />پاسخ: جهت عوض می شود یعنی سرعت بشه صفر. از تکنیک فلش برای حل این مسئله استفاده می کنیم.<br />تست25(جزوه) عادله حرکت جسمی که برروی خط راست حرکت می کند در si بصورت زیر است. در لحظه ی 1 و 5 به ترتیب از راست به چپ حرکت جسم چگونه ست؟</p><p>دو روش برای حل:<br />_روش اول: بدست آوردن ریشه معادله سرعت و شتاب، سپس تعیین علامت.<br />_روش دوم: با گرفتن مشتق از معادله حرکت، معادله سرع را بدست آورده سپس نمودار آن را رسم می کنیم و تند شونده بودن یا کند شونده بودن را بر روی نمودار مشخص می کنیم.</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!