صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای فیزیک صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:دکتر طلوعی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 15 حرکت شناسی (قسمت پانزدهم)


<p>تدریس سقوط آزاد (قسمت اول) </p><p>محاسبۀ زمان اوج، ارتفاع اوج و ... </p><p>توضیحات بیشتر: </p><p>مدت: ۳۵:۰۰<br />حرکت شناسی(قسمت پانزدهم)<br />سقوط آزاد(قسمت اول)<br />هرگاه حرکت یک جسم در نزدیکی سطح زمین وبدون درنظرگرفتن مقاومت هواوباشتاب ثابتgبه این حرکت حرکت سقوطی گوییم</p><p>حرکتی که درراستای قائم وروب بالاوقتی جسم راپرتاب میکنیم حرکت پرتابی درراستای قائم گوییم</p><p>نکات ترکیبی از سقوط ازادوحرکت پرتابی:<br />*مبدأپرتاب رامبدأمکان میگیریم<br />*جابه جایی های بالای مبدأ(+)٬جابه جایی های پایین مبدأ(<em>)<br />*سرعت روبه بالا(+)،سرعت روبه پایین(</em>)<br />*چه جسم برودبالاچه بیایدپایین شتاب منفی درنظرگرفته<br />*نقطه اوج نقطه ای که گلوله ازمحل پرتاب به بالاترین نقطه خودبرسد<br />*سرعت درنقطه اوج صفرولی شتاب g_<br />*نقطه اوج لحظه تغییرجهت است<br />از لحظه پرتاب تااوج ابتداکندشونده سپس تندشونده</p><p>محاسبه زمان اوج_ارتفاع اوج:<br />*سرعت اولیه بدهندزمان اوج میتوان حدس زد.زمان اوج بدهندسرعت اولیه میتوان حدس زد.<br />(*زمان اوج باسرعت اولیه ارتباط مستقیم,ا رتفاع اوج بامجذورسرعت اولیه ارتباط مستقیم دارد)</p><p>وقتی گلوله ای رارهاکنیم ده داده تابه سرعت اضاف<br />وقتی گلوله ای را به بالا پرتاب کنیم ده تاده تاازسرعت کم</p><p>*جسمی راروبه بالاپرتاب کنیم تانقطه اوج هرچقدرطول بکشدازاوج تانقطه پرتاب هم همان اندازه زمان سپری میشود</p><p>مثال کاربردی و...</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!