صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای فیزیک صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:دکتر طلوعی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 24 الکتریسیتۀ ساکن (قسمت اول)


<p>مفاهیم اولیۀ الکتریسیتۀ ساکن </p><p>مباحث: بار الکتریکی (پایسته، کوانتومی و ناوردا) </p><p>روش های باردار کردن اجسام: مالش، تماس، القا </p><p>حل 4 تست </p><p> </p><p>عنوان: بیان مفاهیم پایه الکتریسیته</p><p>*ویژگی های بنیادی هر ماده<br />۱-جرم<br />۲-بارالکتریکی<br />۳-اسپین</p><p>*ویژگی های بار الکتریکی<br />۱-پایسته بودن<br />۲-کوانتومی بودن<br />۳-ناوردا بودن</p><p>*روش های باردار کردن اجسام<br />۱-مالش(مخصوص اجسام نارسانا)<br />۲-تماس(مخصوص اجسام رسانا)<br />۳-القا(مخصوص اجسام رسانا)</p><p>*الکتروسکوپ<br />*حل چهار تست<br />۱-دوکره مشابه AوB بر روی پایه های نارسانایی قرار دارند.بار الکتریکی کره Aبرابر ۹.۶ میکرو کولن و بار الکتریکی کره Bبرابر ۳.۲- میکروکولن است.دو کره را با سیم نازکی به هم وصل میکنیم.در اینصورت در اثر مبادله الکتریسیته پس از تعادل بار کره AوB چگونه است؟<br />۲-چند الکترون باید از سکه خنثی خارج شود تا بار الکتریکی ان ۱+میکرو کولن شود؟<br />۳-صفحات یک الکتروسکوپ باز هستند.اگر یک میله رسانای خنثی را به کلاهک ان نزدیک کنیم ورقه های الکتروسکوپ چه تغییری میکنند؟<br />۴-میله ای با بار الکتریکی مثبت را به ارامی به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک می کنیم.ورقه های الکتروسکوپ نخست بسته و سپس از هم باز می شوند .بار الکتریکی قبلی الکتروسکوپ از چه نوع بوده است؟</p><p>زمان: ۳۵دقیقه</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!