صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای فیزیک صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:دکتر طلوعی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 28 الکتریسیتۀ ساکن (قسمت پنجم)-میدان الکتریکی (قسمت اول)


<p>میدان الکتریکی (قسمت اول) </p><p>در این جلسه با مفهموم میدان الکتریکی در خدمت شما هستیم تعریف میدان از لحاظ کیفی و کمی، محاسبه بزرگی میدان حاصل از بار q در فاصله r وهمچنین ویژگی های خطوط میدان الکتریکی این ها رو کامل تو این جلسه با هم کار می کنیم و در جلسه بعدی به حل تست های این قسمت  می پردازیم تا انشاءالله هیچ مشکلی در بحث میدان الکتریکی نداشته باشید</p><p><strong>1_تعریف میدان الکتریکی</strong>:<br />الف)از لحاظ کیفی: به خاصیتی که یک بار الکتریکی در هر نقطه از فضای اطراف خود ایجاد میکند،میدان الکتریکی گویند.<br />ب)از لحاظ کمی: نیروی وارد بر یکای بار الکتریکی مثبت در هر نقطه را،میدان الکتریکی در آن نقطه گویند.E=F/q</p><p><strong>2_نکات مربوط به میدان الکتریکی</strong>:<br />*میدان کمیتی است⬅ برداری.<br />*یکای میدان در SI⬅ نیوتون بر کولن N/C است.<br />*برای بارهای+⬅نیرو و میدان هم جهت اند.<br />*برای بارهای -⬅نیرو و میدان در خلاف جهت هم اند.</p><p><strong>3_بزرگی میدان حاصل از بار q در فاصله r از آن</strong>:<br />*E=Kq/rr<br />*میدان با بزرگی بار q نسبت مستقیم دارد.(رسم نمودار E بر حسب q)<br />*میدان با مجذور فاصله نسبت عکس دارد.(رسم نمودار E بر حسب r)<br />*این میدان به بار آزمون موجود در فاصله r از بار q بستگی ندارد.(رسم نمودار E بر حسب بار آزمون)</p><p><strong>4_خطوط میدان الکتریکی و ویژگی های آن</strong>:<br />*میدان در هر نقطه،هم جهت با نیروی وارد بر بار مثبت واقع در آن نقطه است.در نتیجه میدان برای بارهای مثبت رو به خارج و برای بارهای منفی،به سوی بار منفی است.<br />*خطوط میدان همدیگر را قطع نمی کنند.<br />*در هر ناحیه که میدان قوی تر باشد،خط های میدان به یکدیگر نزدیکتر و فشرده ترند.<br />*میدان در نزدیکی سطح رسانا،بر سطح رسانا عمود است.<br />*میدان در داخل اجسام رسانا صفر است.<br />*میدان الکتریکی با تعداد خطوط خارج شده یا وارد شده بر بار،متناسب است.</p><p><strong>5_رسم خطوط میدان الکتریکی برای</strong>:<br />*دو قطبی الکتریکی(دوبار هم اندازه و ناهمنام)<br />*دوبار نا همنام با اندازه متفاوت<br />*دوبار الکتریکی مثبت و هم اندازه<br />*کره رسانا در بین دو صفحه موازی با بارهای نا همنام و هم اندازه</p><p><strong>6_توجیه علمی علت صفر شدن میدان درون رسانا</strong><br /><strong>زمان: 30 دقیقه</strong></p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!