صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای فیزیک صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:دکتر طلوعی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

تبلیغات

شرح محتویات فیلم

جلسه 50 نوسان (قسمت یازدهم)


<p>آخرین قسمت از فصل نوسان </p><p>در این جلسه می خواهیم یه جمع بندی داشته باشیم و یه سری تست های تکمیلی رو حل می کنیم.</p><p>یه سری تست جدید رو هم براتون داریم از بحث انرژی</p><p><br /> مدت زمان:28 دقیقه و 13 ثانیه.</p><p>تست1)نمودار یک حرکت ارتعاشی مطابق شکل است. 't چند ثانیه است؟(روی شکل T برابر 0.02 داده شده است.)(سراسری ریاضی 78)<br /> نکته حل:این سوال نکته خاصی ندارد و با توجه به شکل براحتی قابل حل است.<br /> جواب:1/24</p><p>تست2)نوسانگر هماهنگ ساده ای با سرعت 3 سانتی متر بر ثانیه از مکان 5+ سانتی متر و با سرعت 7 سانتی متر بر ثانیه از مکان 3+ سانتی متر عبور می کند دوره حرکت این نوسانگر تقریبا چند ثانیه است؟ (π^2=10)<br /> نکته حل: با توجه به فرمول (ω=√(V2^2-V1^2)/(X1^2-X2^2 که در درس نامه های قبلی ارائه شده براحتی میتوان جواب داد.(این فرمول با توجه به رابطه مستقل از زمان سرعت-مکان بدست آمده )<br /> جواب: 4 ثانیه</p><p>تست3) آونگی را به سقف آسانسوری آویخته ایم وقتی که آسانسور ساکن است دوره اش T است.اگر آسانسور با شتاب g/2 و رو به پایین حرکت کند دوره آن چند T می شود؟(سراسری ریاضی)<br /> نکته حل:شتاب تند شونده رو به پایین است پس بجای g داریم g-g/2 و دوره با جذر شتاب نسبت عکس دارد.<br /> جواب: 2√</p><p>تست4) نمودار انرژی پتانسیل بر حسب زمان یک نوسانگر ساده مطابق شکل است.فاز حرکت در لحظه t1 بر حسب رادیان کدام یک از مقادیر میتواند باشد؟<br /> نکته حل:در فازهای π/4 و مشتقاتش انرژی پتانسیل نصف انرژی مکانیکی است.و در نمودار پس از لحظه t1 انرژی پتانسیل در حال افزایش است.<br /> جواب:π/4</p><p>تست5)نمودار انرژی پتانسیل کشسانی یک نوسانگر ساده مطابق شکل است.در لحظه t=0.1 ثانیه انرژی جنبشی نوسانگر چند ژول است؟(سراسری ریاضی 89-با اندک تغییر)<br /> نکته حل:با توجه به شکل دوره نوسان 0.8 ثانیه است,زمان خواسته شده T/8 میشود با توجه به نکات جلسات پیش در T/8 و مضارب فرد T/8 انرژی جنبشی برابر انرژی پتانسیل و نصف انرژی مکانیکی است.<br /> جواب:0.18</p><p>تست6)دوره نوسانگر ساده ای 6 ثانیه و دامنه حرکت آن A می باشد,نوسانگر در لحظه t در مکان منفی A/2 و سرعتش در آن لحظه مثبت است.پس از لحظه t حداقل چند ثانیه زمان نیاز است تا نوسانگر به مکان مثبت A/2 برسد؟<br /> نکته حل:طبق نکاتی که در جلسات قبل گفته شد براحتی قابل حل است.<br /> جواب:1 ثانیه</p><p>تست7)در تست قبل پس از لحظه t حداقل چند ثانیه زمان نیاز است تا نوسانگر به بعد مثبت A/2 برسد و سرعت آن منفی باشد.<br /> نکته حل:باید بره به مثبت A و بعد برگرده به مثبت A/2 تا سرعت منفی باشد.<br /> جواب: 3 ثانیه.</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

تبلیغات

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!