صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای فیزیک صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:دکتر طلوعی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

تبلیغات

شرح محتویات فیلم

جلسه 55 امواج مکانیکی (قسمت پنجم)


<p>حرکت نوسانی ذرّات محیط انتشار </p><p>در این جلسه تاکید من بر روی حرکت نوسانی ذرّات محیط انتشار است. بسیار جلسۀ مهمی است و از نظر علمی و محتوایی بسیار سنگین است. بسیار با دقت فیلم رو ببینید و تست ها رو بزنید و برای کنکور این تیپ تست ها رو خیلی جدی بگیرید.</p><p> </p><div class="content"><p>ریز مباحث جلسه 055:<br />مدت زمان: 32 دقیقه و 36 ثانیه.</p><p>تست1) نقش موجی در یک طناب در لحظه t=0 مطابق شکل روبرو است.در بازه زمانی 0 تا 3T/4 جابجایی ذره M م مسافتی که موج در این مدت طی می کند کدام است؟()سراسری ریاضی 85 خارج از کشور)<br />نکته حل: نکته مهم این تست تشخیص جهت حرکت ذره M است و با توجه به نکات جلسات پیش براحتی حل می شود و احتمالی 96 است.<br />//یادآوری طول موج و نسبت طلایی.</p><p>تست2)شکل مقابل یک لحظه از موج رونده را نشان می دهد.حداقل زمانی که لازم است تا مکان نقطه A , ضفر شود چند برابر حداقل زمانی است که لازم است تا مکان نقطه B صفر شود؟(آزمایشی سنجش 84)<br />نکته حل:تعیین جهت حرکت ذرات A و B.<br />//مرور تعیین جهت حرکت-تعیین کند یا تند بودن-تعیین علامت سرعت-تعیین علامت شتاب.</p><p>تست3) نقش یک موج عرضی در طنابی در لحظه t=0 مطابق شکل روبرو است.در لحظه t=1/30 ثانیه مکان ذرات M و N به ترتیب از راست به چپ کدام است؟(سراسری ریاضی 93 خارج از کشور)<br />نکته حل: تشخیص جهت حرکت ذرات و بدست آوردن دوره توسط طول موج و سرعت. و توضیح و استفاده از تکنیک t/T و پیدا کردن فاز از روی آن.<br />//این تست حاوی نکات زیادی می باشد و مهم است.</p><p>تست4)شکل مقابل موجی را در لحظه t=0 نشان می دهد.در بازه زمانی 0 تا 1/75 ثانیه حرکت ذره M چگونه است؟(سرعت انتشار موج در طناب 10 متر بر ثانیه است).(احتمالی 96)<br />نکته حل: پیدا کردن دوره و بدست آورد و براحتی حل می شود.</p><p>تست5)شکل مقابل نقش موجی به بسامد 20 هرتز را در لحظه t=0 نشان می دهد.بزرگی شتاب متوسط ذره M در بازه زمانی 1/24 ثانیه چند متر بر مجذور ثانیه است؟( سراسری ریاضی 88)<br />نکته حل: پیدا کردن جهت حرکت ذره و یافتن سرعت در دو لحظه و پیدا کردن شتاب متوسط.</p></div>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

تبلیغات

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!