صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای فیزیک صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:دکتر طلوعی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

تبلیغات

شرح محتویات فیلم

جلسه 58 امواج مکانیکی (قسمت هشتم)


<p>در این جلسه به انتشار موج در دو بُعد و سه بُعد، انرژی موج، انرژی در طولی معادل یک طول موج، توان متوسط انرژی و همچنین برهم نهی و بازتاب موج از روی موانع سخت و نرم خواهیم پرداخت.</p><p> </p><div class="content"><p>ریز مباحث جلسه 058 "امواج مکانیکی قسمت 8"<br />مدت زمان: 34 دقیقه و 59 ثانیه.</p><p>●انتشار موج در دو بعد و سه بعد :<br />__ انتشار موج در طناب نمونه ای از انتشار موج در یک بعد است.<br />__انتشار موج در دو بعد, انتشار موج در یک سطح است , مانند برخورد سنگ به سطح آب.<br />__ انتشار موج در سه بعد مثل صوت و امواج الکترومغناطیسی مانند نور که در حجم پخش می شود.<br />__جبهه موج :مکان هندسی مجموعه نقاطی از محیط انتشار موج که تابع موج در آن نقاط دارای فاز یکسانی است.//توضیحات اختلاف فاز و اختلاف فاصله نقاط همراه با شکل.<br />__انرژی موج :که متناسب است با مجذور دامنه و مجذور بسامد.<br />__انرژی موج در یک طول موج که متناسب است با بسامد و مجذور دامنه همچنین ارائه فرمول برای انرژی در یک طول موج که به نحوی باید حفظ کنیم همراه با اثبات.</p><p>تست1)طنابی بلند به جرم واحد طول 0.2 کیلوگرم بر متر , تحت نیروی کشش 320 قرار دارد.اگر در طناب موجی با بسامد 5 هرتز و دامنه 10 سانتی متر منتشر شود مقدار متوسط توان انتقال انرژی از هر نقطه طناب در مدت یک دوره چند وات است؟(π^2=10) (سراسریی تجربی 95 خارج از کشور)<br />نکته حل:جایگذاری در فرمول.<br />جواب:40 وات</p><p>●برهم نهی امواج: اگر دو یا چند موج با هم به یک نقطه برسند, جابجایی آن نقطه برابر خواهد بود با برآیند جابجایی های هر کدام از امواج به تنهایی و پس از تداخل موج ها بدون تغییر به راه خود ادامه می دهند.<br />__تداخل می تواند سازنده یا ویرانگر باشد.<br />__توضیح تداخل امواج در سه بعد با رسم شکل.<br />__اگربخواهیم وقتی دو موج به هم می رسند "یک نقطه از طناب" همواره ساکن باشد در اینصورت موج دوم باید قرینه مرکزی موج اول باشد.//با رسم شکل<br />__اگربخواهیم وقتی دو موج به هم می رسند "کل طناب" صاف شود در اینصورت موج دوم باید قرینه محوری موج اول باشد.//با رسم شکل</p><p>●بازتاب موج:<br />__از انتهای باز(نرم): موج بازتاب دارای تقارن نسبت به محور عمودی است - تداخل موج با انتهای نرم سازنده است و اختلاف فازشان 0 است و شکم تشکیل می شود بنابراین انتهای باز , دو برابر دامنه موج بالا می رود.//همراه با رسم شکل.<br />__از انتهای بسته(سخت): موج بازتاب دارای تقارن نسبت به محور عمودی و افقی است - تداخل موج با انتهای سخت ویرانگر است و اختلاف فازشان π رادیان است و گره تشکیل می شود.//همراه با رسم شکل.<br />نکته: برای پیدا کردن اختلاف فاز بین موج تابشی و بازتابشی در فاصله x از محل مانع سخت از رابطه "2kx+ π" استفاده می کنیم.<br />__ارائه یک روش برای پیدا کردن موج بازتابش از روی موج تابش برای هر دو انتهای نرم و سخت.</p></div>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

تبلیغات

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!