صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای فیزیک صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:دکتر طلوعی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 60 امواج مکانیکی (قسمت دهم)


<p>در این جلسه با مفهوم امواج ایستادۀ تشکیل شده در طول یک تار مرتعش و محاسبۀ طول تار و بسامدها یا هماهنگ تار مرتعش در خدمت شما هستیم همراه با چند تا تست بسیار بسیار مهم.</p><p>مدت زمان: 28 دقیقه و 42 ثانیه.</p><p>●شرح امواج ایستاده در طنابی با دو انتهای ثابت (تار مرتعش).<br /> ●توضیح روابط بین شکم و گره و شماره هماهنگ همراه با شکل.<br /> ●توضیح رابطه بین طول تار و طول موج در هماهنگ های مختلف.<br /> ●با افزایش هماهنگ بسامد زیاد شده و طول موج کمتر می شود.<br /> ●هماهنگ اول کمترین بسامد و بیشترین طول موج را دارد.<br /> ●در تار مرتعش در حالت کلی, طول تار مضرب صحیحی از نصف طول موج است.<br /> ●ارائه رابطه بین بسامد,سرعت موج (که همیشه در یک محیط ثابت است) و طول تار.<br /> ●اگر دو انتها بسته باشد, گره از شکم بیشتر می شود.<br /> ●اگر یک انتها بسته و یکی باز باشد, تعداد گره و شکم برابر می شوند.<br /> ●اگر دو انتها باز باشد تعداد شکم از گره بیشتر می شود.<br /> ● f(n)=nv/2l و n شماره هماهنگ در تار با دو انتهای بسته است.<br /> ●مرور فرمول های سرعت.<br /> //اگر بر مطالب این جلسه مسلط باشیم تمام تست های مربوط به این قسمت را در کمترین زمان می توانیم پاسخ دهیم.</p><p>تست1)در یک طناب که دو سر آن بسته است, موج ایستاده تشکیل می شود.اگر طول طناب 60 سانتی متر باشد و در آن 4 گره تشکیل شود, بسامد نوسان طناب چند هرتز است؟(سرعت انتشار موج در طناب 240 متر بر ثانیه است)(سسراسری تجربی 94)<br /> نکته حل:تار از دو طرف بسته است پس تعداد گره ها از تعداد شکمها یکی بیشتر پس 3 شکم پس هماهنگ سوم و جایگذاری در فرمول.<br /> جواب:600 هرتز</p><p>تستث2)اگر دو سر یک تار, در یک نقطه محکم بسته شده و در آن موج ایستاده تشکیل شده باشد و طول موج در تار, برابر 16 سانتی متر باشد کدام یک از اندازه های داده شده بر حسب سانتی متر نمیتواند طول این تار باشد؟(سراسری ریاضی 94)<br /> گزینه ها: 24 40 60 120<br /> نکته حل: طول تار باید یکی از ضرایب λ/2 باشد, یعنی یکی از مضارب صحیح 8 سانتی متر.<br /> جواب: 60 سانتی متر نمی تواند باشد چون از مضارب صحیح 8 نیست.</p><p>تست3) در شکل مقابل AB=1 متر و جرم وزنه 40 کیلوگرم است.در سیم موج ایستاده با 4 گره ایجاد شده است.اگر بسامد نوسان 300 هرتز باشد جرم یک متر سیم چند گرم است؟<br /> نکته حل:4 گره پس 3 شکم.با تلفیق فرمول هماهنگ سوم و سرعت موج میتوان حل کرد و در این مسئله نیروی وارد بر سیم وزن وزنه است و در آخر جواب را به گرم تبدیل میکنیم.<br /> جواب: 10 گرم.</p><p>تست4)در شکل مقابل با ارتعاش دیاپازون در طول طناب یک شکم ایجاد می شود.جرم وزنه آویخته شده را به چند M برسانیم تا در طول طناب, 2 شکم ایجاد شود؟<br /> //توضیحات مهم</p><p>تست5)تاری با دو انتهای ثابت و با بسامد f نوسان می کندو در تار سه گره ایجاد میشود.نیروی کشش تار را چند برابر کنیم تا با همان بسامد f, تار هماهنگ سوم خود را به نوسان در بیاورد؟<br /> نکته حل:فرکانس ثابت است.شکم 3/2 برابر شده یعنی F باید طوری باشد که این 3/2 برابر شده شکم را جبران کند.<br /> جواب:4/9</p><p>مشق شب)شکل روبرو, دیاپازونی را نشان می دهد که طنابی به آن بسته شده و انتهای دیگر طناب کفه ای(سبک) که در آن وزنه 500 گرمی قرار دارد, متصل است.در طناب هماهنگ سوم ایجاد می شود.اگر 4 کیلوگرم وزنه به داخل کفه اضافه کنیم طناب هماهنگ چندم را ایجاد خواهد کرد؟<br /> گزینه ها: اول دوم پنجم ششم</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!