صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زیست شناسی کلاس کنکور(1) 94-1393

دبیر:مسعود حدادی

بدانید!به زودی کیفیت پایین نیز اضافه خواهد شد!


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 6 جلسه دوم تقسیم میوز


<h2>ادامه تقسیم میوز - حل تمرینات میتوز و میوز - تخمک زایی</h2><p>فصل7-سال سوم دبیرستان-میوز و تولید مثل جنسی(قسمت دوم)<br />-مرور میوز 1<br />-میوز2 و مراحل ان: پروفاز2،متافاز2،انافاز 2 وتلوفاز2<br />-حل دو قسمت اول جدول ص 83 از جزوه ی میوز و تولید مثل جنسی و اموزش روش محاسبه ی تعداد کروموزم ،سانترومر،کروماتید،مولکول dna و رشته ی پلی نوکلئوتید در هسته ی چند سلول مختلف<br />-حل 3 سوال زیر جدول ص 83 از جزوه و بررسی تعداد دفعات تشکیل و از بین رفتن غشا ی هسته در مراحل میوز ، تعداد دفعات مضاعف شدن سانتریول ها در یک چرخه ی سلولی میتوز یک سلول و تعداد دفعات مضاعف شدن سانتریول ها در یک چرخه ی سلولی میوز یک سلول<br />-حل تست 1 ص 83 از جزوه<br />-حل تست 10 ص 84 از جزوه<br />-حل تست 23 ص 86 از جزوه<br />-حل تست 20،18 و 19 ص 85 از جزوه<br />-اسپرم سازی<br />-تخمک سازی<br />-حل قسمت اول جدول ص 87 از جزوه و اموزش روش محاسبه ی تعداد کروموزم ،سانترومر،کروماتید،مولکول dna و رشته ی پلی نوکلئوتید در هسته ی چند سلول مختلف<br />مدت زمان: 56:56</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!