صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زیست شناسی دوران طلایی ( جمع بندی ) 95-1394

دبیر:پوریا رحیمی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 2 گردش خون و بررسی ملخ


<p>معرفی استاد<br />تفاوت گردش مواد و گردش خون<br />تک سلولی ها و گردش مواد<br />ساده ترین گردش مواد<br />گردش مواد کیسه تنان<br />گردش مواد عروس دریایی</p><p>ریزمباحث جلسه 2زیست با تدریس استاد رحیمی&gt;&gt;<br />▪️گردش خون دو مدله:<br />1.باز<br />2.بسته<br />▪️گردش خون باز یعنی چی؟<br />خون از انتهای باز بعضی از رگ ها خارج میشود در فضای بین سلول ها ب جریان درمیاد<br />چون این خون در لابه لای سلول ها جریان پیدا میکنه<br />1.نقش خون رو داره<br />2.نقش لنف رو داره<br />3.نقش مایع بین سلولی رو هم داره ک بهش میگن همولنف</p><p>▪️همولنف رو در کیا میبینیم؟<br />در اونایی ک گردش خون باز دارن<br />▪️گردش خون بسته ینی چی؟<br />خون از انتهای رگ ها خارج نمیشه؛ارتباط بین سرخرگ و سیاه رگ بطور کامل وجود داره<br />❌درگردش خون باز شبکه مویرگی بطور کامل وجود ندارد&gt;&gt; اگ ازت بپرسن شبکه مویرگی داره یا نه!<br />میگی براساس خود کتاب شبکه مویرگی داره ولی کامل نیست</p><p>▪️گردش خون باز رو در کیا میبینیم؟<br />حشرات<br />عنکبوتیان<br />سخت پوستان<br />✔️حشرات شامل&gt;&gt;<br />ملخ ؛پشه؛زنبور؛مگس<br />✔️عنکبوتیان شامل&gt;&gt;<br />عقرب؛عنکبوت؛<br />🔸مثالی بارزی در مورد عنکبوت بنام بیوه سیاه~<br />✔️انتقال ژن هاشو بطور مستقیم انجام میده<br />✔️شایستگی تکاملیش یک؛چون تمامی ژن های خودشو توانایی انتقال داره ب نسل بعدی<br />✔️سخت پوستان شامل&gt;&gt;<br />خرچنگ دراز؛خرچنگ نعل اسبی ؛کشتی چسب؛دافنی</p><p>🔺خرچنگ نعل اسبی<br />1.بهش میگن فسیل زنده<br />2.در ساحل دریاها زندگی میکرد<br />3.چ نوع انتخابی بود؟پایدار کننده</p><ol start="4"><li>225میلیون سال قبل تا ب الان بدون تغییر باقی مانده</li></ol><p>▪️گردش خون بسته<br />~ساده :ینی خون یکبار از قلب عبور میکنه<br />~مضاعف:دو برابر شده ینی 2بار از قلب عبور میکنه<br />🔸گردش خون بسته ساده را در چ جاندارانی خواهیم دید؟<br />ماهی ؛و از بین بی مهره ها کرم خاکی<br />🔸گردش خون بسته مضاعف رو در کدوم جانداران میبینیم؟<br />پرندگان؛پستانداران؛خزندگان<br />🔺دوزیستان گردش خونشون بسته است<br />تعداد حفره های قلب 3تاس<br />دوتاش دهلیزه<br />یه دونش بطن است</p><p>✔️بررسی کامل ملخ<br />✔️گذاشتن یه رمز برای یادگیری بیشتر لوله گوارشی سه جانور ک در فصل 4سال دوم بررسی میشن</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!