صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زیست شناسی سوم دبیرستان 94-1393

دبیر: دکتر ارشی

بدانید!به زودی کیفیت پایین نیز اضافه خواهد شد!


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 80 فصل دهم (رشد و نمو در گیاهان) -قسمت 2


<p>قسمت دوم وپایانی فصل دهم سال سوم (رشدونودرگیاهان)توضیحات بخش دوم این فصل(هورمون های گیاهی وتنظیم رشدونموگیاهان) ازصفحه218تا222بهمراه روخوانی این صفحات</p><p>زمان: ۰۰:۵۱:۵۲</p><p>۱-رشد پسین /شکل ۴-۱۰ کتاب درسی<br />۲-نمو گیاهان<br />۲-روش های جدید بهسازی گیاهان(کشت بافت،هم جوشی پروتوپلاست ها،مهندسی ژنتیک)<br />۳-قسمت دوم فصل دهم (تنظیم رشد و نمو در گیاهان)<br />۴-هورمون های گیاهی و نقش آنها وآزماش های داروین و پسرش مربوط به نوردورگی(فتوتروپیسم)<br />۵-محرک های رشد(اکسین ها،ژیبرلین ها،سیتوکینین ها)<br />۶-بازدارنده های رشد&zwnj;(اتیلن و آبسیزیک اسید)<br />۷-شرایط محیطی تنظیم کننده رشد گیاهان(نوردورگی یا فتوپریودیسم،پاسخ به دما،خفتگی)</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!