صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زیست شناسی سوم دبیرستان 94-1393

دبیر: دکتر ارشی

بدانید!به زودی کیفیت HD و پایین نیز اضافه خواهد شد!


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 82 فصل دهم (رشد و نمو در گیاهان) -قسمت 3


<p>روخوانی ازابتدای فصل دهم سال سوم(رشدونودرگیاهان)تاصفحه212وتوضیحات کوتاه درموردرشدنخستین ورشدپسین وتوضیح مختصردرباره رشدونمووتمایز</p><p>مدت:۰۰:۴۹:۳۶</p><p>۱-جوانه زنی دانه در گیاهان مختلف<br />۲-طول عمر گیاهان(گیاهان یک ساله،گیاهان دوساله،گیاهان چندساله)<br />۳-تعریف و توضیح رشد و نمو و تمایز<br />۴-رشد نخستین</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!