صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زیست شناسی صفر تا صد سوم دبیرستان 96-1395

دبیر:محمد علی امینی راد


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 1 ایمنی بدن (قسمت اول)


<p>تدریس  مطالب مورد نیاز از فصل 6 سال دوم دبیرستان(گردش مواد)</p><p>- نکات مربوط به خون و سلول های خونی و پلاسما</p><p>- نکات مربوط به گلبول های قرمز(اریتروسیت)</p><p>- نکات مربوط به انواع گلبول های سفید، گرانولوسیت ها و آگرانولوسیت ها( نوتروفیل، ائوزینوفیل، بازوفیل، منوسیت، لنفوسیت، ماکروفاژ )</p><p>- نکات مربوط به انعقاد خون و رشته های فیبرین</p><p>- نکات مربوط به اصطلاحات دیاپدز و فاگوسیتوز و...</p><p> </p><p>توضیحات بیشتر:</p><p>یاد اوری-خون〰ک مایعی در بدن ما باعث حیات و زنده موندن ما شده<br />خون از سه بخش تشکیل شده:<br />1.پلاسما شامل:<br />بیشترش اب<br />یک سری پروتیین<br />داخلش هورمون و مواد دیگس<br />سلولهای خونی ک شامل:<br />گلبول قرمز<br />گلبول سفید<br />پلاکت ها<br />2.گلبول سفید و پلاکت<br />3.گلبول قرمز ک بخش جامدشه<br />توضیح انعقاد خون و مراحلش<br />فرایند انعقاد خون<br />گلبولهای سفید ک شامل دو گروهن:<br />1.گرانولوسیت شامل:<br />نوتروفیل<br />ایوزینوفیل<br />بازوفیل<br />2.آگرانولوسیت شامل :<br />مونوسیت-----> وارد بافت>ماکروفاژ<br />لنفوسیت دو مدله شامل :<br />لنفوسیت Bاستخوان کلیدش نیروی دریایی<br />لنفوسیت Tتیموس کلیدش نیروی زمینی<br />فرق گرانولوسیت با آ گرانولوسیت<br />توضیح چند اصطلاح مهم:<br />گلبول سفید ی قوسی تو بدن خودش ایجاد کرده ب اصطلاح رشته های سیتوپلاسمی خودشو فرستاده سمت اون عاملهای بیگانه<br />چن تا عامل بیگانه رو باهم گرفته داره ب صورت آندوسیتوز ب صورت وزیکول وارد خودش میکنه<br />اینجا وزیکولهای انتقالی جسم گلژی ک قبلا توسط شبکه آندوپلاسمی زبر توشون آنزیم های تجزیه کننده قرار گرفته میان سراغ این وزیکول انزیم هاشونو تخلیه میکنن تخریب میکنن هیدرولیز میکنن مازاد ماده دفعیش بصورت اگزوسیتوز خارج میشه</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!