صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زیست شناسی صفر تا صد سوم دبیرستان 96-1395

دبیر:محمد علی امینی راد


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 2 ایمنی بدن (قسمت دوم)


<p>تدریس:</p><p>دفاع غیر اختصاصی (بخش اول: پوست و لایه های مخاطی، بخش دوم: پاسخ التهابی و پاسخ دمایی و همچنین گلبول های سفید و پروتئین های موثر در دفاع غیر اختصاصی)</p><p> </p><p><br /> ریزمباحث زیست سال سوم جلسه دوم توسط استاد امینی راد:<br /> ❌تدریس دفاع غیر اختصاصی❌ ک میشه:<br /> ✔️ بخش اول پوست و لایه های مخاطی<br /> ✔️بخش دوم پاسخ التهابی<br /> پاسخ دمایی<br /> 🔺گلبول های سفید<br /> 🔻پروتءین های موثردر دفاع غیراختصاصی<br /> ▪️دراین فایل پوست و مشخصا پوست و لایه های مخاطی بررسی میشهبا مطالب خط ب خط کتاب<br /> ▪️نکات ترکیبی<br /> ▪️تصاویرمفهومی<br /> ⚫️بررسی عکس اول کتاب سال سوم ک نشون میده ک یه گلبول سفید در حال حمله ب چندباکتریه<br /> 🔴نکات ترکیبی شکل اول سال سوم ترکیب میشه با فصل 10سال چهارم<br /> انواع باکتری:<br /> 🔺باسیلوس➖میله ای<br /> 🔺کوکوس➖کروی<br /> 🔺اسپیرلیوم➖مارپیچ<br /> 📛انواع میکروب های بیماری زا<br /> ⭕️اجزا تشکیل دهنده دستگاه ایمنی<br /> 🔵دفاع غیراختصاصی شامل دو دسته س:<br /> 🔹خط نخستین:<br /> 1.پوست<br /> 2.لایه های مخاطی<br /> 3.التهاب<br /> 🔹خط دومین:<br /> 1.تب<br /> 2.گلبولهای سفید<br /> 3.پروتیین ها(مکمل➖اینترفرون)<br /> 🔴دفاع اختصاصی ب دو دسته تشکیل میشه:<br /> 🔸ایمنی هومورال〰لنفوسیتB》نیروی دریایی<br /> 🔸ایمنی سلولی〰لنفوسیتT》نیروی زمینی</p><p> </p><p>توضیحات بیشتر:</p><p> </p><p>❌تدریس دفاع غیر اختصاصی❌ ک میشه:<br />✔️ بخش اول پوست و لایه های مخاطی<br />✔️بخش دوم پاسخ التهابی<br />پاسخ دمایی<br />🔺گلبول های سفید<br />🔻پروتءین های موثردر دفاع غیراختصاصی<br />▪️دراین فایل پوست و مشخصا پوست و لایه های مخاطی بررسی میشهبا مطالب خط ب خط کتاب<br />▪️نکات ترکیبی<br />▪️تصاویرمفهومی<br />⚫️بررسی عکس اول کتاب سال سوم ک نشون میده ک یه گلبول سفید در حال حمله ب چندباکتریه<br />🔴نکات ترکیبی شکل اول سال سوم ترکیب میشه با فصل 10سال چهارم<br />انواع باکتری:<br />🔺باسیلوس➖میله ای<br />🔺کوکوس➖کروی<br />🔺اسپیرلیوم➖مارپیچ<br />📛انواع میکروب های بیماری زا<br />⭕️اجزا تشکیل دهنده دستگاه ایمنی<br />🔵دفاع غیراختصاصی شامل دو دسته س:<br />🔹خط نخستین:<br />1.پوست<br />2.لایه های مخاطی<br />3.التهاب<br />🔹خط دومین:<br />1.تب<br />2.گلبولهای سفید<br />3.پروتیین ها(مکمل➖اینترفرون)<br />🔴دفاع اختصاصی ب دو دسته تشکیل میشه:<br />🔸ایمنی هومورال〰لنفوسیتB》نیروی دریایی<br />🔸ایمنی سلولی〰لنفوسیتT》نیروی زمینی</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!