صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زیست شناسی صفر تا صد سوم دبیرستان 96-1395

دبیر:محمد علی امینی راد


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 3 ایمنی بدن (قسمت سوم)


<p>تدریس مبحث دفاغ غیراختصاصی بدن </p><p>مباحث: پاسخ دمایی، گلبول های سفید، پروتئین های مکمل، اینترفرون و نکات مربوطه، دفاع اختصاصی، تب و ... </p><p>ریز مباحث جلسه سوم زیست سال سوم◇استاد امینی راد<br />مباحثی ک توی این قسمت تدریس شد:<br />🔶مهمترین بخش دفاع غیراختصاصی دومین خط شامل<br />▪️گلبول سفید<br />▪️انواع گلبول سفید<br />¤¤¤گرانولوسیت<br />1.نوتروفیل<br />2.ایوزینوفیل<br />3.بازوفیل<br />¤¤¤آگرانولوسیت<br />1.مونوسیت<br />2.لنفوسیت<br />⭕️پروتیین ها<br />پروتیین مکمل>><br />1⃣انواعی از پروتیین ها در دفاع غیراختصاصی شرکت دارن<br />2⃣کاربعضی از اجزای دستگاه ایمنی راتکمیل میکنن<br />3⃣درخون هستن<br />4⃣درماکروفاژها و سلولهای پوششی روده و کبد ساخته میشن<br />5⃣دربرخورد با میکروبها فعال میشن<br />6⃣باکمک یکدیگر ساختارهایی حلقه مانند تشکیل میدن<br />پروتیین اینترفرون>><br />سلول های آلوده تولید میکنن<br />◀️کاراینترفرون<br />1.از تکثیرویروس در سایر سلولها جلوگیری میکنه<br />2.موجب مقاومت سلولهای سالم در برابر ویروس میشه<br />⬅️ویروس ها<em>سال چهارم-فصل9</em><br />1.ویروس های DNAدار<br />❌مثل:ابله مرغان، تب خال، آبله ی گاوی❌<br />در نوکلءیک اسید این ویروس ها>><br />قند بکاررفته دءوکسی ریبوز است<br />بازآلی>>C.G.A.Tیوراسیل ندارن</p><p>2.ویروسهای RNAدار<br />❌مثل:آنفولانزا ،فلج اطفال ،اوریون❌<br />در نوکءیک اسید این ویروس ها>><br />قندبکار رفته ریبوز است<br />باز آلی>> U.C.G.Aتیمین ندارن<br />⭕️واکسن ها<br />بسیاری از بیماریها با داروهای موجود درمان نمیشن مثل آبله و فلج اطفال<br />با این ویروس ها از طریق❌پیشگیری❌یعنی بکار بردن واکسن مبارزه کرد<br />⭕️و توضیح واکسن بیماری هیپاتیت B</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!