صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زیست شناسی صفر تا صد سوم دبیرستان 96-1395

دبیر:محمد علی امینی راد


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 7 ایمنی بدن (قسمت هفتم)


<p>تدریس ادامه فصل یک تا اتمام فصل، بررسی دفاع بی مهرگان ، بررسی ادامه فعالیت های درس (مباحثی از جمله بیماری مالاریا و همچنین تمام نکات ترکیبیسوال خیز) پس:</p><p>1. دفاع غیر تخصصی در بی مهرگان، 2. نکات ترکیبی، 3. مطالب مربوط به فعالیت بیشتر بدانید انتهای فصل یک که از جمله آن ها پریون ها و همچنی مطالب مربوط به مالاریا ، واکسیناسون وعامل وناقل و بیماری</p><p>در این جلسه ابتدا به دفاع در بی مهرگان پرداخته میشه، فعالیت ها و تفکر نقادانه بررسی میشه و در آخر نکات ترکیبی گفته میشه.<br />مدت زمان: 36 دقیقه<br /><strong>دفاع غیر اختصاصی در بی مهرگان:</strong><br />🔴 بررسی متن کتاب<br />🔴 یاد آوری از بیشتر بدانید فصل 3 زیست 1 (صرفاً جهت آشنایی)<br />نکات این بخش:<br />🔴 همه بی مهرگان از آنزیم های لیزوزومی و لیزوزیمی در دفاع غیر اختصاصی برخوردار هستند.<br />🔴 در اسفنج ها و بندپایان سلول های مشابه فاگوسیت ها وجود دارند.<br />🔴 مایع مخاطی روی بدن بسیاری از کرم های حلقوی و نرم تنان وجود دارد.<br />🔴 برخی از اسفنج ها و ستاره های دریایی قادر به پس زدن بافت بیگانه دارند.<br /><strong>دفاع در گیاهان:</strong><br />🔴 پروتئین ها و پپتید های غنی از گوگرد در <strong>فعالیت ضد میکروبی</strong> نقش دارند. <strong>نوعی</strong> از این پپتید ها (پپتید های غنی از گوگرد) در <strong>یونجه</strong> <strong>فعالیت ضد قارچی</strong> دارند (مانند بیماری زنگ و سیاهک).<br /><strong>نکات ترکیبی کرم خاکی:</strong><br />🔴کرم خاکی <strong>معده ندارد</strong> (فصل 4 زیست 1).<br />🔴 کرم خاکی <strong>تنفس پوستی</strong> دارد (فصل 5 زیست 1).<br />🔴 کرم خاکی <strong>سیستم گردش خون بسته</strong> دارد (فصل 6 زیست 1).<br />🔴 طبق شکل کتاب، خونی که به قلب کرم خاکی وارد می شود <strong>تیره</strong> است (فصل 6 زیست 1).<br />🔴 طبق شکل کتاب، یک <strong>طناب عصبی</strong> مابین دو <strong>رگ شکمی</strong> قرار گرفته است (فصل 6 زیست 1).<br />🔴 با استناد به متن کتاب، می توان گفت <strong>کرم خاکی</strong> همانند <strong>کرم پهن پلاناریا</strong> می تواند از <strong>همه</strong> سلول های سطحی بدن خود <strong>آمونیاک</strong> دفع کند (فصل 7 زیست 1).<br /><strong>نکات ترکیبی اسفنج:</strong><br />🔴 اسفنج <strong>پرسلولی</strong> است (فصل 4 زیست 1).<br />🔴 اسفنج <strong>فقط گوارش درون سلولی</strong> دارد (فصل 4 زیست 1).<br /><strong>نکات ترکیبی ستاره دریایی:</strong><br />🔴 اشاره به فصل 6 پیش دانشگاهی<br /><strong>نکته ترکیبی مربوط به گیاهان:</strong><br />🔴 <strong>پروتئین ها و پپتید های غنی از گوگرد</strong> از محصولات متابولسیم های ثانویه هستند که در <strong>دیواره سلولی</strong> یا <strong>واکوئل ها</strong> ذخیره می شوند.<br /><strong>بررسی خودآزمایی 3-1</strong><br /><strong>بررسی بیشتر بدانید فصل و متن کتاب پیش دانشگاهی (فصل 10)</strong><br /><strong>بررسی تفکر نقادانه 3-1:</strong><br />🔴 بیماری مالاریا که ناقل آن <strong>آنوفل</strong> است در <strong>آب های راکد</strong> تخم گذاری می کند.<br />🔴 شیوع بیماری مالاریا از بعد از دی ماه تا اسفند ماه زیاد می شود (زیرا بارندگی در ماه های بهمن و اسفند زیاد است).<br />🔴 واکسیناسیون در گروه های سنی <strong>1 تا 4</strong> ساله مؤثرتر بوده است.<br /><strong>بررسی چرخه عامل مالاریا در کتاب پیش دانشگاهی (فصل 10)</strong><br /><strong>بررسی نکات ترکیبی بیماری مالاریا و بیماری کم خونی حاصل از گلبول های قرمز داسی شکل.</strong></p><p>ریزمباحث جلسه هفتم زیست سال سوم با تدریس استاد امینی راد>><br />🔸ایمنی بدن ←قسمت هفتم🔸</p><p>◆مباحثی ک دراین جلسه تدریس میشه:</p><p>◀دفاع غیر تخصصی در بی مهرگان<br />◀تفکر نقادانه و فعالیتهای ادامه فصل از جمله پریون ها<br />◀مطالبی مرتبط با مالاریا<br />◀تمام نکات ترکیبی سوال خیز</p><p>❌توضیح پاراگراف← بدن سایر جانداران نیز در برابر میکروب ها از خود دفاع میکند<br />❌جانداران پنج فرمانرو بودن<br />◀جانوران</p><p>☆بی مهره ها</p><p>●اسفنج ها<br />●کیسه تنان<br />●کرم ها<br />●نرمتنان<br />●بندپایان<br />●خارپوستان</p><p>☆مهره داران</p><p>●ماهیان<br />●دوزیستان<br />●خزندگان<br />●پرندگان<br />●پستانداران</p><p>◀گیاهان<br />◀قارچ ها<br />◀آغازیان<br />◀باکتری ها</p><p>☆★نمونه هایی ازدفاع دربی مهرگان←غیراختصاصی</p><p>■مایع مخاطی←در بسیاری از کرم های حلقوی و نرم تنان</p><p>■سلولهای مشابه فاگوسیت←اسفنج ها و بندپایان<br />■آنزیم های لیزوزومی و لیزوزیم←در همه بی مهره ها</p><p>■اسفنج و ستاره دریایی میتونن بافت پیوندی بیگانه رو پس بزنن</p><p>●لوله گوارش کرم خاکی<br />●سیستم گردش خون کرم خاکی</p><p>●کم خونی داسی شکل</p><p>مغلوب خالص<br />ناخالص<br />غالب خالص<br /><s>بررسی تفکر نقادانه و خودآزمایی و بیشتر بدانید</s></p><p>●واکسیناسیون</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!