صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زیست شناسی صفر تا صد سوم دبیرستان 96-1395

دبیر:محمد علی امینی راد


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 12 دستگاه عصبی (قسمت چهارم)


<p>می خوایم امروز ادامه ی فصل 2 رو بریم، میاییم سراغ تقسیم بندی دستگاه عصبی که میشه مرکزی ( مغز نخاع ) و محیطی ( مجموعه اعصاب متصل به مغز نخاع ) می خوایم بررسی کنیم.</p><p>12<br /> مدت زمان: 27 دقیقه<br /> در این جلسه به مفاهیم دستگاه عصبی مرکزی و محیطی پرداخته می شود و قسمت هایی از مغز توضیح داده می شود:<br /> دستگاه عصبی به دو بخش تقسیم می شود: <strong>مرکزی و محیطی</strong>. بخش مرکزی شامل <strong>مغز و نخاع</strong> است.<br /> نخاع یک طناب عصبی است که از مغز تا <strong>وسط کمر</strong> ادامه دارد (طبق شکل کتاب)<br />مجموعه اعصابی که به مغز و نخاع متصل است شامل <strong>12 جفت عصب معزی</strong> و <strong>31 جفت عصب نخاعی</strong> است.<br /> <strong>دستگاه عصبی محیطی</strong><br /> دستگاه عصبی محیطی شامل بخش <strong>حسی و حرکتی</strong> است.<br /> بخش حرکتی خود شامل 2 بخش <strong>ارادی (پیکری)</strong> و <strong>غیر ارادی (خود مختار)</strong> است.<br /> بخش <strong>غیر ارادی</strong> دستگاه عصبی محیطی خود شامل 2 بخش <strong>سمپاتیک و پاراسمپاتیک</strong> است.<br /> بخش <strong>سمپاتیک</strong> بیش تر در مواقع <strong>استرس و تنش</strong> فعال می شود ولی بخش <strong>پاراسمپاتیک</strong> در حالت <strong>آرامش</strong> فعال می شود.<br /> طبق شکل کتاب می توان گفت <strong>بلند ترین رشته عصبی</strong> محیطی مربوط به <strong>پاها</strong> است.<br /> <strong>بررسی متن کتاب:</strong><br /> نکات:<br /> <strong>تفسیر اطلاعات</strong> را <strong>بیش تر قشر مخ</strong> انجام می دهد.<br /> <strong>عصب</strong> می تواند هم <strong>دندریت و آکسون یا هردوی آن ها</strong> باشد.<br /> اگر <strong>آکسون یا دندریت</strong> <strong>بلند</strong> باشد به آن <strong>تار عصبی</strong> می گویند.<br /> تمام <strong>31 جفت</strong> عصب متصل به <strong>نخاع مختلط</strong> است.<br /> <strong>12</strong> <strong>جفت</strong> <strong>عصب مغزی</strong> هم شامل <strong>عصب حسی، حرکتی و مختلط</strong> است.<br /> <strong>بررسی آناتومی معز</strong><br /> <strong>بررسی متن کتاب (قسمت مربوط به مغز)</strong></p><p> </p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!