صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زیست شناسی صفر تا صد سوم دبیرستان 96-1395

دبیر:محمد علی امینی راد


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 14 دستگاه عصبی (قسمت ششم)


<p>چیارو می خوایم بگیممممممممممممممم؟؟؟؟؟ محافظت از دستگاه عصبی مرکزی مغز و نخاع در ‍پستانداران که اون بحث استخوان ها و و بحث پرده ممنژ رو میگیم و بعدش میایم تقسیم بندیه دستگاه عصبی رو میگیم، مرکزی رو میگیم محیطی رو میگیم اعصاب متصل به محیطی رو میگیم میرسیم تا قسمت پیکری در بخش حرکتی و همچنین آخرین مطلب انعکاس زرد پی زیر زانو که اشاره میکنیم انعکاس ها رفتارهایی غریزی هستند</p><p> </p><p>ریز مباحث جلسه 014:<br />مدت زمان: 29 دقیقه و 47 ثانیه.</p><p>⚫محافظت از دستگاه عصبی پستانداران:<br />◾جمجمه و ستون فقرات برای محافظت از مغز و نخاع.<br />🔹استخوان جمجمه ازاستخوانهای پهن است و در تولید گلبولهای قرمز نقش دارد.<br />◾پرده سه لایه مننژ:<br />🔹سخت شامه خارجی ترینه و به استخوان وصله و از جنس بافت پیوندی محکم(رشته ای) می باشد.<br />🔹فاصله بین سلولهای عنکبوتیه زیاد است.<br />🔹رگهای خونی در عنکبوتیه هم هستند و انشعاباتش وارد نرم شامه میشود.<br />🔹بین لایه درونی سخت شامه و نرم شامه مایع مغزی نخاعی وجود دارد و ضربه گیر است.<br />🔹بافت پوششی مویرگهای نرم شامه متفاوت از بافت پوششی مویرگهای سایر نقاط بدن است ⬅منافذ مویرگهای نرم شامه بسیار کمتر از منافذ سایر مویرگها است و هر ماده ای نمی تواند وارد مغز شود یعنی "بسیاری" از موادی که در متابولیسم سلولهای مغزی نقش ندارند و میکروبها "معمولا" نمی توانند وارد مغز شوند.(سد محافظتی به نام سد خونی-مغزی) البته گلوکز و اکسیژن به سرعت از این سد عبور کرده وارد سلولهای مغزی می شوند.<br />//توضیحات با اسلاید.<br />🔹سخت شامه خود دولایه است ،خارجی و داخلی که در بین دو نیم کره مخ بینشان فاصله هست که حفره می نامیم.<br />🔹نرم شامه در مغز با قسمت خاکستری در ارتباط است و در نخاع با قسمت سفید.<br />//توضیح شکل 2-13 کتاب درسی.<br />🔹پرده سه لایه مننژ-دیافراگم کامل-تولید آنزیم رنین در معده نوزاد مخصوص پستانداران است.<br />🔸همه پستانداران رحم ندارند.هستند پستاندارانی که تخم گذارند.</p><p>⚫دستگاه عصبی محیطی:<br />🔹دستگاه عصبی محیطی دو بخش دارد حسی و حرکتی.<br />🔹بخش حرکتی اعصاب محیطی دو بخش است: پیکری و خودمختار.<br />🔹اعصاب حرکتی که به ماهیچه های پیکری وصل می شوند بخش پیکری (ارادی)<br />🔹البته ماهیچه های پیکری همیشه ارادی عمل نمیکنند و در پاسخ به انعکاسها غیر ارادی عمل می کنند.<br />🔹اعصاب حرکتی که به ماهیچه های غیر پیکری وصل می شوند بخش خودمختار هستند که این بخش در دو حالت مختلف تنظیم میشود:سمپاتیک و پاراسمپاتیک.<br />🔹پاراسمپاتیک مربوط به حالت آرامش.<br />🔸موفق ترین مهره دار عالم خلقت ماهی است.<br />🔹انعکاسها باعث حفظ حیات و افزایش بقای مهره داران هستند.<br />🔹در انعکاسها اغلب نخاع و دستگاه عصبی محیطی درگیرند.<br />//توضیح زرد پی زیر زانو با تصویر کتاب.<br />🔹برای اینکه پا بالا بیاید 4سر جلوی ران باید منقبض شود و ماهیچه دو سر عقب ران باید منبسط باشد(به حال استراحت باشد)<br />🔹در انعکاس زردپی زیر زانو، نورون حسی تحریک میشود و پیام را از طریق ریشه پشتی به نخاع میبرد و جسم سلولی آن در ریشه پشتی است این نورون حسی در قسمت خاکستری نخاع مستقیما یک نورون حرکتی مربوط به ماهیچه 4سر جلوی ران را تحریک میکند که باعث انقباض عضله میشود، از طرف دیگر همان نورون حسی با شاخه دیگر خود در همان بخش خاکستری نخاع، یک نورون رابط را تحریک می کند و نورون رابط باعث تحریک اعصاب حرکتی مربوط به 2 سر ران میشود و این عضله به حال استراحت در می آید و چون 4سر جلو ران منقبض شده پا به سمت بالا میرود.<br />🔹سیناپس های این انعکاس: حسی با با رابط -حسی با حرکتی-رابط با حرکتی(3سیناپس در قسمت خاکستری نخاع) -حرکتی با 4سر جلو ران-حرکتی با 2سر عقب ران(2تا).جمعا 5 سیناپس.<br />🔹در این انعکاس سه نوع نورون می بینیم.<br />🔸انعکاسها رفتارهای غریزی یا ژنی هستند.<br />🔸نورون حرکتی در ماهیچه 4سر جلو ران برای ارتباط با غشای تار ماهیچه ای انتقال دهنده استیل کولین آزاد می کند.</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!