صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زیست شناسی امتحان نهایی سوم 1-130

دبیر:محمد علی امینی راد


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 2 سوال شماره ی 2 امتحان نهایی خرداد 93


<p>جاهای خالی در جمله های زیر با عبارت صحیح پر کرده و در برگه پاسخ بنویسید.</p><p>الف) در چشم افراد سالم، هنگام تطابقريال تصویر اشیای نزدیک، ..... شبکیه تشکیل می شود.</p><p>ب) اگر قطعه جدا شده از یک کروموزوم به کروموزوم .... متصل شود، جهش را جابه جا می نامند.</p><p>ج) ملکه زنبور عسل از طریق بکرزایی، .... تولید می کند.</p><p>د) قانون .... مندل فقط درباره ی ژن هایی درست است که روی کروموزوم های مختلف قرار داشته باشند.</p><p>ه) بخش اسپوروفیتی خزه با تقسیم میوز، .... تولید می کند.</p><p>و) در گیاه لوبیا بعد از جوانه زنی، ... از راس ساقه های جوان محافظت می کند.</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!