صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زیست شناسی امتحان نهایی سوم 1-130

دبیر:محمد علی امینی راد


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 3 سوال شماره ی 3 امتحان نهایی خرداد 93


<p>در پرسش های چهارگزینه ای زیر، گزینه ی صحیح را انتخاب نمایید و در برگه ی پاسخ بنویسید.</p><p>الف) اثر اعصاب سمپاتیک در کدام یک از موارد زیر با بقیه متفاوت است ؟</p><p>1. ضربان قلب 2. تعداد تنفس 3. فشار خون 4. فعالیت های گوارشی</p><p>ب) نوع گیرنده های حسی حساس به فشارخون با کدام یک متفاوت است؟</p><p>1- گیرنده ی کششی ماهیچه های اسکائی</p><p>2- گیرنده های موجود در مجرای نیم دایره ی گوش</p><p>3- گیرنده های موجود در سقف حفره ی بینی</p><p>4- گیرنده های موجود در قاعده ی سبیل خرس</p><p> </p><p>ج) در تنظیم چرخه ی سلولی، نقطه وارسی در کدام مورد وجود ندارد ؟</p><p>1- پایان G<sub>1</sub></p><p>2- پایان S </p><p>3- اواخر G2</p><p>4- پایان میتوز</p><p> </p><p>د) برای تعیین ژنوتیپ کدام یک از فنوتیپ های زیر، می توان آمیزش آزمون انجام داد ؟</p><p>1- نخود فرنگی دانه زرد </p><p>2- گل میمونی قرمز</p><p>3- نخود فرنگی با غلاف چروکیده</p><p>4 گل ادریسی صورتی</p><p> </p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!