صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زیست شناسی امتحان نهایی سوم 1-130

دبیر:محمد علی امینی راد


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 55 سوال شماره ی 26 امتحان نهایی خرداد 94


<p>26. در هر یک از موارد زیر، گزینۀ درست را انتخاب کرده و در پاسخ­نامه بنویسید.</p><p>الف) بیماری مالتیپل اسکلروزیس، ممکن است در اثر تولیدِ نابه­جا و نامتناسبِ مواد حاصل از سلول­های .......... باشد، که علیه پوشش اطراف سلول­های عصبی مغز و نخاع ساخته می­شود.</p><p>1- نوتروفیل                      2- ماکروفاژ                      3- بازوفیل                       4- لنفوسیت B</p><p>ب) در قاعدۀ موهای سبیل خرس و شاخکِ جنس نرِ نوعی پروانۀ ابریشم، به­ترتیب چه نوع گیرنده­هایی وجود دارند؟</p><p>1- گیرنده­های شیمیایی- گیرنده­های شیمیایی                    2- گیرنده­های لمس- گیرنده­های شیمیایی</p><p>3- گیرنده­های لمس- گیرنده­های لمس                            4- گیرنده­های شیمیایی- گیرنده­های لمس</p><p>ج) کدام گزینۀ زیر که در ارتباط با دودمانه می­باشد، درست است؟</p><p>1- اگر پدر مبتلا به بیماری هانتینگتون باشد، فقط فرزندانِ پسرِ او بیمار می­شوند.</p><p>2- در بیماری زالی، احتمالِ انتقال بیماری، برای فرزندان دختر و پسر یکسان نیست.</p><p>3- در یک بیماری اتوزومی مغلوب، پدر و مادری که ناقل بیماری هستند، می­توانند دختر بیمار داشته باشند.</p><p>4- زن مبتلا به بیماری هموفیلی، فقط روی یکی از کروموزوم­های X خود الل مغلوب هموفیلی را دارد.</p><p>د) در کدام­یک از گروه­های جانوری زیر، رحم ابتدایی وجود دارد؟</p><p>1- تخم­گذار                      2- بچه­زا                          3- زنده­زا                         4- پستانداران جفت­دار</p><p>هـ) کدام گزینه در ارتباط با ساختارِ بند نافِ رویان درست است؟</p><p>1- از یک سیاهرگ و دو سرخرگ تشکیل شده است.             2- از دو سیاهرگ و یک سرخرگ تشکیل شده است.</p><p>3- از یک سیاهرگ و یک سرخرگ تشکیل شده است.            4- از دو سیاهرگ و دو سرخرگ تشکیل شده است.</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!