صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:مهدی امینی راد


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 9 تجزیه و تحلیل ده سال کنکور ریاضی تجربی مبحث احتمال (قسمت دوم)


<p>دومین قسمت از حل تست های مبحث احتمال  ریاضی تجربی ده سال کنکور سراسری به همراه تجزیه و تحلیل </p><p>در این قسمت 8 تست سراسری داخل تجزیه و تحلیل می شود.</p><p>زمان: 29:08<br />تست 1 (سراسری 92) دو تاس را باهم پرتاب می کنیم. با کدام احتمال مجموع دو عدد رو شده مضرب 4 است؟</p><p><br />تست2. در کیسه ای 5 مهره با شماره 1 تا 5 وجود دارد. این مهره هارا بطور تصادفی پی در پی بدون جایگذاری خارج می کنیم. با کدام احتمال دو مهره با شماره های فرد متوالی خارج نمی شوند؟؟</p><p><br />تست3. در کیسه ای 6 مهره سفید و 9 مهره سیاه وجود دارد. دو مهره متوالیا و بدون جایگذاری خارج می کنیم. با کدام احتمال بدون توجه به اولین مهره دومین مهره خارج شده سفید است؟؟</p><p>(حل به دو روش. یک روش معمول و روش دزد اومد و هیچی نبرد)</p><p><br />تست4. دانش آموزی به 5 پرسش 5 گزیننه ای بتصادف پاسخ می دهدو با کدام احتمال فقط به 3 پرسش پاسخ صحیح می دهد؟</p><p><br />تست5(سراسری 91): از بین 3 کارت سفید و 4 کارت سبز بتصادف یک کارت خارج می کنیم. بدون جایگذاری. سپس یک کارت دیگر خارج می کنیم. با کدام احتمال هردو کارت هم رنگ هستندد؟</p><p><br />تست 6. در آزمایشگاهی 6 موش سیاه و 4 موش سفید وجود دارد. بصورت تصادفی دو موش خارج می کنیم. x تعداد موش های سفید خارج شده است. بیشترین مقدار در توزیع احتمال آن چقدر است؟</p><p>دوتاس سالم را با هم به هوا پرتاب می کنیم. تا برای اولین بار هردو عدد رو شده زوج باشد. با کدام احتمال حداکثر در 3 پرتاب نتیجه حاصل می شود؟</p><p><br />8.(سراسری90) چند عدد 4 رقمی متمایز فرد و بزرگگتر از 3000 وجود دارد؟ (از مبحث آنالیز )</p><p><br />9.در گروه ساکن یک روستا 60% آنان تحصیلات ابتدایی و 25% از آنان مهارت قالی بافی دارند. اگر یک فرداز این روستا انتخاب شود. با کدام احتمال ای ن فرد تحصیلات ابتدایی یا مهارت قالی بافی دارد؟</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!