صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:مهدی امینی راد


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 10 تجزیه و تحلیل ده سال کنکور ریاضی تجربی مبحث احتمال (قسمت سوم)


<p>حل 11 تست دیگر در ادامه ی حل تست های مبحث احتمال ریاضی تجربی ده سال کنکور سراسری به همراه تجزیه و تحلیل </p><p>ادامه حل تست های ده سال کنکور.<br />تست سراسری 90. در یک خانواده چهار فرزندی با کدام احتمال 2 فرزند پسر یا دو فرزند دختر می باشند؟<br />( حل با روش توزیع احتمال دو جمله ای (برنولی) )</p><p><br />تست2. حروف کلمه ATAXIA را بریده و بصورت تصادفی کنار هم قرار می دهیم. با کام احتمال هر سه حرف A کنارهم قرار می گیرند؟</p><p><br />تست3.(سراسری 89) : احتمال انتقال بیماری مسری به افرادی واکسن زدن 0.025 و احتمال انتقال به افراد دیگر0.2 می باشد. 2/5 کارگران یک کارگاه واکسن زدند. اگر فرد بیمار با یکی از کارگران کارگاه ملاقات کند.با کدام احتمال، این بیماری منتقل می شود؟</p><p><br />تست4. از نوعی بذر که 80% آنها جوانه میزند. 5 بزر کاشته شده است. با کدام احتمال حداقل دو بذر جوانه می زند؟</p><p><br />تست 5(سراسری 88): در آزمایشگاهی 5 موش سفید و 3 موش سیاه نگه داری می شود بتصادف متوالیا سه موش از بین آن ها خارج می کنیم. با کدام احتمال اولین موش سفید و سومین موش ساه است؟</p><p><br />تست6. دانش آموزی به 6 پرسش تستی 3 گزینه ای پاسخ می دهد احتمال اینکه فقط به 4 پرسش پاسخ درست بدهد کدام است؟</p><p><br />تست7.احتمال انتقال بیماری از فرد بیمار به افراد مستعد 0/1 است. اگر این بیمار با 4 فرد مستعد دیدار کنر. با کدام احتمال 2 یا 3 نفر بیمار می شوند.؟</p><p><br />تست8. در یک خانواده 3 فرزندی، فرزند اول دختر است. با کدام احتمال حداقل یکی از فرزندان پسر است؟</p><p><br />تست9(سراسری 86) در آزمایشگاهی سه موش سیاه و پنج موش سفید نگه داری می شود. اگر به طور تصادفی 4 موش برای آزمایش برداشته شود. با کدام احتمال فقط یکی از موش ها سفید است؟</p><p><br />تست 10. آزمایشی فقط دو نتیجه شکست و پیروزی دارد. احتمال پیروزی 3/4 است. x تعداد پیروزی ها در 16 بار تکرار این آزمایش است.p(0<x<16) کدام است؟</p><p><br />تست 11 (سراسری 85) در آزمایشگاهی 7 موش نگه داری می شود. که برروی 3 موش آزمون مهارت انجام شده. اگه دو موش بتصادف از بین آنها انتخاب شود. با کدام احتمال لاقل برروی یکی از آن دو آزمون انجام شده است؟</p><p><br /><strong>مبحث بعدی. مثلثات</strong></p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!