صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:مهدی امینی راد


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 16 تابع (قسمت اول)


<p>تدریس:<br />تعیین علامت به صورت مختصر و مفید به روش شهودی .</p><p>تحلیل نمودار به روش شهودی برای تعیین علامت<br />نمودار را به سه بخش تقسیم میکنیم<br />هوا : که مثبته<br />زمین :صفر (محل ریشه ها )<br />زیر زمین (منفیه )<br />نکات :<br />هنگامی که نمودار از ریشه ها عبور کند تغییر علامت داریم<br />هنگامی که نمودار از ریشه ها عبور نکند (مماس شود ) تغییر علامت نداریم (همان علامت قبلی است )<br />-تعیین علامت درجه 1<br />در نمودار (شهودی ) به شکل یک خط راست که بعد ریشه هوا میره یعنی مثبته<br />قبله ریشه زیر زمین یعنی منفیه<br />روی ریشه هم زمینه یعنی صفره<br />در جدول تعیین علامت هم قبل ریشه مخالف علامت a و بعد ریشه موافق علامت a<br />یک مثال هم زده شد<br />.<br />تعیین علامت درجه 2<br />اول عبارت درجه 2 رو ریشه هاش رو از روش دلتا پیدا میکنیم . دلتا 3 حالت دارد</p><ol><li><p>دلتا بزرگتر از صفر ) دوریشه متمایز داریم -----روی نمودار : به شکل =سهمی که دو جا محور x را قطع میکند --- در جدول تعیین علامت : بین دو ریشه مخالف علامت a و کنار ان موافق علامت a</p></li><li><p>دلتا برابر صفر ) دوریشه داریم که یکیه یا همون ریشه مضاعف یا بعبارتی یک ریشه داریم -------روی نمودار : به شکل سهمی که 1 جا محور x را قطع میکند ------ در جدول تعیین علامت : کنار ریشه موافق علامت a</p></li><li><p>دلتا کوچکتر از صفر ) که ریشه نداریم ------روی نمودار : به شکل سهمی که 0 جا محور x را قطع میکند -------- در جدول تعیین علامت : اگر a مثبت باشه همواره مثبت اگر a منفی باشد همواره منفی</p></li></ol><p>a اگر مثبت باشد دست ها بالا U<br />a اگر منفی باشد دست ها پایین<br />ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<br />مثالی برای فهم تعیین علامت از روی نمودار زده شد .<br />ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p><ul><li>نقش نوع ریشه در تعیین علامت :<br />معادله درجه یک : که نمودار ان تحلیل شد اگر از ریشه عبور کردیم تغییر علامت داریم<br />سمت چپ ریشه : مثبت +<br />سمت راست ریشه : منفی</li></ul><p>معادله درجه دو :که در ان یک ریشه است پس کل نمودار بالای محور و در قسمت مثبته<br />و در اینجا هم نمودار ان تحلیل شد</p><p>قدرمطلقx-a:<br />در نمودار عبور نخواهیم داشت و تغییر علامت نداریم</p><p>تابع درجه 3 :<br />که در نمودار عبور داریم پس تغییر علامت داریم<br />نتیجه گیری :<br />اگه : معادله به توان زوج برسه :یعنی : (x-a) به توان زوج برسد و یا x-a درون قدرمطلق باشد : lx-al عبور نمیکند و تغییر علامت نداریم .<br />اگر معادله به توان فرد برسد :یعنی : (x-a) به توان فرد : عبور میکند و تغییر علامت داریم .<br />ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<br />نتیجه گیری برای حل مثال ها :<br />در اینجا چند مثال حل شد که در آن نکته زیر را یاد گرفتیم :<br />جدول تعیین علامت در یک مرحله که خود مراحلی دارد .</p><ol><li>ریشه ها را بدست بیاورید</li><li>رسم جدول تعیین علامت در یک مرحله</li><li>یک جوواب خارج از ریشه ها انتخاب کنید</li><li>در معادله جایگذاری کنید تا علامت کلی معادله معلوم شود</li><li>زوج و فرد ها را مشخص میکنیم</li><li>دوطرف زوج ها علامت یکسان چون تغییر علامت نداریم<br />دو طرف فرد ها علامت تغییر میکند</li></ol>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!