صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای دیفرانسیل صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:محمد صادق ثابتی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 6 رسم توابع، قسمت سوم


<p>تدریس:</p><p>روش سایه زنی، تابع دندانه اره ای، رسم توابع براکتی، تابع دیریکله، تابع علامت، تابع هوی ساید و حل مثال</p><p>1.تدریس رسم توابع xقدر خورده : (| y=f(|x<br />+حل سه مثال<br />2.تدریس روش سایه زنی (مخصوص توابع کل براکت خورده) : [(y=[f(x<br />+4مثال<br />3.تدریس تابع داندانه ارّه ای: (x-[x] = f(x<br />+نکات آن +دوره تناوب تابع دندانه ارّه ای<br />+2مثال</p><p>تابع به فرم(x]+[-x] =f(x]<br />نکات آن +رسم نمودار +2مثال(از ویژگی های آن )</p><p>رسم توابع براکتی:<br />برای مثال : (2x - [2x]=f(x<br />(طوری بازه بندی کنید که درون براکت بین دوعدد صحیح متوالی باشد).<br />+2مثال<br />6.تابع دیریکله (هم امکان رسم آن وجود دارد هم وجود ندارد)<br />(بیشمار ناپیوستگی دارد)<br />توصیه :درسولاتی که در بیشمارنقطه ناپیوسته است ابتدا توجه به تابع دیریکله و مشابه دیریکله<br />+2مثال</p><p>تابع علامت (ساین)<br />(sgn(x<br />این تابع معمولا در ریشه های عبارت داخل آن ناپیوستهاست مگر درمواردی<br />+حل 3مثال</p><p>تابع هوی ساید (H(x<br />+حل 3 مثال</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!