صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای منطق صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 4 درس سوم منطق: تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت اول)


<p>تدریس:</p><p>تصور (کلی و جزئی)، اسامی علم یا خاص، اسامی با ضمائر اشاره، اسامی با ضمائر چهار گانهیا اسامی انحصاری، نسبت های چهارگانه (نسبت اربعه)، ویژگی های مفاهیم ذاتی، تقدم ادراکات</p><p>توضیح بیشتر:</p><p>در درس دوم با اقسام فکر آشنا شدیم که تعریف و استدلال بودند.<br />در کتاب منطق از درس سوم تا پنجم به بررسی مباحث مربوط به تعریف پرداخته می شود و از درس ششم تا سیزدهم موضوعات مربوط به استدلال بررسی می شود.</p><p>تصور کلی= مصداق های معین ندارند. شامل بیماری ها، صفات (مثلا ظالم، شجاع، بخشنده و...) ، اسامی تخیلی (مثلا دیو، ققنوس، سیمرغ و...)، اسامی علوم و...<br />سه نکته بسیار مهم<br />1-در تصورات با واقعیت داشتن یا نداشتن کاری نداریم؛ به همین خاطر است که بالا دیدیم اسامی تخیلی نیز تصور کلی محسوب می شوند یعنی با اینکه اینگونه تصورات ممکن است حتی یک مصداق هم در عالم واقعیت نداشته باشند، اما تصور کلی به شمار می آیند!<br />2-ممکن است تصوری در عالم فقط یک مصداق داشته باشد، اما چون ذهن می تواند مصادیق دیگری را هم برای آن فرض کند، ما آن را تصور کلی می نامیم؛ مثل مولود کعبه.<br />3- ذهن برای تصور کردن همواره از تصورات کلی استفاده می کند و تصور کلی است که در تعریف کردن کاربرد دارد.</p><p>تصور جرئی= مصداق های معین و مشخص دارند<br />به سه دسته تقسیم می شوند:<br />1 اسامی علم یا خاص (علی، فاطمه، قله دماوند و...)<br />2 اسامی با ضمایر اشاره (این درخت، آن مرد و...)<br />3 اسامی انحصاری با مالکیت (کتابِ من، پدرِ علی و...)</p><p>نسبت های چهارگانه یا نسب اربعه:<br />هرگاه بخواهیم دو تصور کلی (نه جزئی! ) را با یکدیگر مقایسه کنیم چهار حالت وجود دارد:<br />1 تساوی: وقتی که مصداق های یک تصور کلی عیناٌ مصداق های تصور کلی دیگر باشد. انسان= حیوان ناطق<br />(کلید واژه هر-دارای دو قضیه)<br />2 تباین: درست برعکس مورد اول. مثال: انسان و سنگ<br />(کلید واژه هیچ-دارای دو قضیه)<br />3 عموم و خصوص مطلق یا عام و خاص: یک تصور زیرمجموعه دیگری است؛ مثلا فوتبالیست و ورزشکار<br />(کلید واژه هر و بعضی- دارای سه قضیه)<br />4 عموم و خصوص من وجه: یعنی یک تصور از جهتی نسبت به دیگری عام باشد و از جهتی خاص؛ مثل دانش آموز و دختر<br />(کلید واژه بعضی- دارای چهار قضیه)<br />یک نکته فوق العاده مهم که دبیر محترم بسیار بر آن تاکید داشتند: اگر در تست ها دیدیم که از تصورات جزئی استفاده شده است، باید بدانیم که آن تصورات جزو نسب اربعه نیستند و از این بحث خارج هستند. مثل خلیج و خلیج فارس</p><p>مفاهیم ذاتی و عرضی:<br />مفاهیم ذاتی= سازنده یک ماهیت هستند؛ مانند انسانِ متفکر<br />3 ویژگی ذاتیات:<br />1 ذاتی از ذات قابل تفکیک و جدایی نیست مثلا بدون تصور سه ضلعی نمی توان یک مثلث را تصور کرد. پس سه ضلعی ذاتی مثلث است. 2 وجود ذاتی برای ذات علت نمی خواهد. 3 در مقام فهم و تصور ذاتی مقدم بر ذات است. مثلا تا ندانیم که شکل و سه ضلعی چیستند، نمی توانیم بفهمیم که مثلث چیست. پس شکل و سه ضلعی مفاهیم ذاتی مثلث هستند.</p><p>مفاهیم عرضی: به نوعی توضیحات اضافه محسوب می شوند. مثل انسانِ شاعر.</p><p>تشخیص ذاتی از عرضی: یک مفهوم ذاتی باید هرسه ویژگی (دقت: حتما هر سه ویژگی!) هایی که برای ذاتیات تعریف شده است درونش وجود داشته باشد. در غیر این صورت عرضی محسوب می شوند.</p><p>تقدم ادراکات:<br />1 ذات= ماهیت هرجیزی<br />2 ذاتی= ویژگی سازنده یک ماهیت<br />3 عرضی= توضیحات اضافه که در درون ذات قرار ندارند</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!