صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای منطق صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 6 درس چهارم منطق: کلیات پنجگانه (قسمت اول)


<p>تصورات ذاتی: نوع، جنس و فعل </p><p>تصورات عرضی: عرض عام و عرض خاص </p><p>سلسله مراتب انواع و اجناس: </p><p>جوهر (جسم و مجرد)</p><p>جسم نامی (حساس و غیرحساس) و جسم غیرنامی </p><p>جسم نامی حساس: ناطق و غیرناطق </p><p> </p><p>یک تصور کلی به ذاتیات و عرضیات تقسیم می شود.</p><p>ذاتیات از نوع، جنس و فصل تشکیل می شود.</p><p>نوع: تمام چیز هایی که در عالم خارج (خارج از ذهن) می بینیم و با آنها در ارتباطیم نوع هستند. مثل انسان، گربه، اسب و...</p><p>جنس: ویژگی مشترک بین چند نوع را می گویند. مثلا چه ویژگی هم در ذاتِ نوع انسان و هم در ذاتِ نوع اسب است. در اینجا حیوان بودن بین انسان و اسب مشترک است و در ذات آنهاست.<br />*نکته: کاربرد مفهوم جنس در علم منطق با کاربرد عامیانه آن متفاوت است.<br />وقتی از این مفهوم در منطق استفاده می کنیم، یعنی ویژگی مشترک بین چند نوع که ذات آنها هستند و به عبارتی یک نوع را می سازند.<br />در حالی که در زندگی عادی مفوم جنس این ویژگی را ندارد. مثلا کسی از ما درباره جنس ماژیک پرسید، می توانیم به او پاسخ بدهیم که جنس ماژیک از پلاستیک است.<br />فرمول تشخیص جنس هر نوع: ...... یک نوع <em>......</em> است. مثال: سرماخوردگی یک نوع <em>بیماری</em> است.</p><p>فصل: عامل برتری و یا جدایی-مختص درونی یک نوع مثلا عامل ذاتی و درونی که انسان ها را از بقیه حیوانات جدا می کند، ناطق بودن انسان ها است. پس ناطق بودن فصل انسان است نسبت به بقیه حیوانات.</p><p>عرضیات: جز ذات یا سازنده یک مفهوم نیستند و به دو دسته تقسیم می شوند:</p><p>عرض عام: ویژگی بیرونی چند نوع؛ یعنی ویژگی که سازنده و ماهیت یک چیز نباشند و عمومی و کلی باشند. مثلا راه رفتن؛ راه رفتن ویژگی است که هم شامل انسان ها و هم حیوانات می شود. ضمن اینکه راه رفتن ذاتی انسان ها و حیوانات نیست. یعنی اگر راه رفتن را از انسان بگیریم، او نابود نمی شود. ( =معلولین)</p><p>عرض خاص: بسیار شبیه به فصل است. هر دو ویژگی یک نوع هستند؛ اما تفاوتشان در این است که عرض ویژگی بیرونی است و سازنده و ذات یک نوع نیست (مثل شاعر بودن که فقط مخصوص انسان هاست، اما ذاتی انسان نیست و عرضی محسوب می شود.) و فصل ویژگی درونی یک نوع است.</p><p>سلسله اجناس:<br />در راس و بالاترین آنها جوهر یا جنس الاجناس قرار دارد و بالاترین جنس تمام پدیده هاست که با آنها در ارتباطیم. جوهر به دو دسته جسم یا مجرد تقسیم می شود.<br />جسم نیز به دو دسته جسم نامی و غیر نامی تقسیم می شود.<br />جسم نامی جسمی است که رشد پیدا می کند (مثل حیوانات و گیاهان) . به دو دسته حساس و غیر حساس تقسیم می شود.<br />حساس یعنی حیوانی که زنده و دارای اراده است.<br />غیر حساس نیز یعنی موودی که دارای اراده نیست (مثل گیاهان و نباتات)<br />جسم حساس هم تقسیم به دو نوع ناطق (انسان) و غیر ناطق (تمام حیوانات دنیا بجز انسان) می شود.</p><p>تقسیم بندی اشکال هندسی یا سلسله مراتب اشکال:</p><pre class="markdown-highlight"><code class="hljs"> مقدار . . V مقدار پیوسته . . V مقدار پیوسته ثابت . . Vمثلث یا سایر اشکال هندسی</code></pre><p>دو اصطلاح بعید و قریب و کاربرد آنها در سلسله های اجناس و اشکال:<br />1-طبقاتی که بدون واسطه درکنار هم قرار گرفتند قریب هستند؛ اما طبقاتی که با فاصله و واسطه در کنار یکدیگر قرار گرفته اند مثل جسم و -حیوان طبقات بعید هستند.<br />2-طبقات بالایی جنس طبقات پایینی هستند و طبقات پایینی نوع بالایی ها هستند.<br />مثال : جسم نامی (جنس قریب: جسم، جنس بعید: جوهر)</p><p> </p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!