صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای عربی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:مهدی جلادتی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 6 اقـســــــام مـــن و مـــــــا


<p>تدریس:</p><p>اقسام من: «من» موصول (معرفه)، «من» شرط (نکره)، «من» استفهام (نکره)</p><p>اقسام ما: «ما»ی موصول (معرفه)،  «ما»ی شرط (نکره)، «ما» ی استفهام (نکره)، «ما» ی نفی (حرفه)، «ما» ی کافه (حرفه)</p><p>نکات مهم کنکوری و حل تست</p><p> </p><p>زمان : 20 دقیقه و 21 ثانیه<br />صفحه ی 70 جزوه ، اقسام من و ما<br />تدریس :<br />مبحث اقسام من و ما پیوند دارد با مبحث معرفه و نکره و تست های اقسام من و ما بیشتر در مبحث معرفه و نکره می آیند .<br />انواع من :<br />من موصول --> معرفه است و معنی کسی که و کسانی که می دهد<br />من شرط --> نکره است و معنی هرکس می دهد<br />من استفهام --> نکره است و معنی چه کسی می دهد<br />تشخیص من موصول : فقط در وسط می آید<br />تشخیص من شرط : اول جمله میاد و بعدش فعل ...فعل می آید و یا بعدش فعل ...فَ می آید فَ ای که به همراه قد ، لا ، لن یا جمله<br />ی اسمیه باشد<br />من استفهام --> اول جمله می آید<br />حل و بررسی مفصل 4 مثال و تمرین<br />اقسام ما<br />ما ی موصول (معرفه) -->معنی : آنچه چیز هایی که ، هم اول میاد و هم وسط جمله راه شناسایی اش معنا است<br />ما ی شرط (نکره) -->معنی : هر چه ، مثل من شرط<br />ما ی استفهام (نکره) --> معنی : چه چیزی ، اول میاد و راه شناسایی اش معنا است<br />ما ی نفی (حرف است و معرفه نکره ندارد چون معرفه نکره مخصوص اسم ها است)--> هر جایی می تواند بیاید و راه شناسایی اش<br />معنی است و معنای آن منفی است<br />ما ی کافه (حرف است و معرفه نکره ندارد چون معرفه نکره مخصوص اسم ها است)--> می چسبد به اِنَّ و اَنَّ و کاَنَّ<br />مای تعجب : ما + افعَلَ -->مخصوص انسانی ها ((خارج از جزوه و توضیح آن در حین زدن تست ها ))<br />نکته ی کاربردی : ترکیب ( ما + ...... اِلّا ) همیشه منفی است<br />حل و بررسی مفصل 12 مثال و تمرین<br />از مبحث من و ما تست کم آمده است در کنکور های اخیر و آن تعدادی که تست آمده است از تشخیص من و ما بوده است .<br />توصیه ی استاد جلادتی : صفحه ی 70 جزوه را به مبحث معرفه و نکره متصل کرده و هنگام خواندن مبحث معرفه ونکره ، اقسام<br />من و ما نیز همراه با آن خوانده شود.<br />حل و بررسی مفصل 7 تست از مبحث اقسام من و ما<br />سراسری تجربی 90، سراسری تجربی 92، سراسری انسانی 92، سراسری هنر 84، سراسری انسانی 84، سراسری انسانی 83، سراسری تجربی 84<br />توجه :<br />مای تعجب : ما + افعَلَ -->مخصوص انسانی ها ((خارج از جزوه و توضیح آن در حین زدن تست ها ))<br />این نوع ما توسط استاد جلادتی در فیلم های مخصوص انسانی ها به طور مفصل توضیح داده می شود .</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!