صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای عربی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:مهدی جلادتی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 8 جمله اسمیه - قسمت اول


<p>تدریس:</p><p>مبتدا و خبر، خبر مفرد، خبر جمله فعلیه، خبر شبه جمله، جار و مجرور، ظرف و مظروف، نکات بسیار مهم</p><p>زمان : 34 دقیقه و 18 ثانیه<br />تدریس :<br />در س 10 عربی سال اول است<br />تست های مستقیم زیادی از این مبحث در کنکور سراسری مطرح شده است<br />و یک مبحث پایه ای برای عربی سال دوم است<br />هر کسی در مباحث جمله اسمیه و فعلیه مشکل داشته باشد ، در عربی 2 برای فهم مباحث دچار مشکل می شود<br />جمله ای که معمولا با اسم شروع می شود و دارای مبتدا و خبر است که هر دوی آنها مرفوع است<br />برای اینکه کلمه ای مبتدا باشد فقط باید اسم باشد + مثال<br />خبر : در مورد مبتدا صحبت می کند<br />انواع خبر<br />خبر مفرد : یک اسم است<br />خبر جمله فعلیه : یک فعل است<br />خبر شبه جمله : یک شبه جمله است<br />تذکر : خبر مفرد منظور این است که این خبر یک اسم است و فعل نیست و این به معنای جمع نبودن اسم نیست + مثال<br />شبه جمله<br />جار و مجرور<br />ظرف و مظروف<br />نکات سریع تستی :<br />اگه اسم یا فعل دیدیم ، خبر از نوع شبه جمله نیست<br />اعراب مبنی ها ، جمله ها و شبه جمله ها محلیه<br />حل 3 مثال<br />بی ال بعد اشاره خبر برام میاره<br />حل وبررسی 4 مثال<br />موصول چقدر بی حوصله وصله به جمله ی صله<br />صله وله !!<br />صله رو کنار میذاریم خبر رو در میاریم<br />حل و بررسی 4 مثال<br />شبه جمله ی اول با اسم بیاد اسمیه است (خبر مقدم + مبتدای موخر )<br />با فعل بیاد فعلیه است<br />حل و بررسی 4 مثال<br />توجه : شبه جمله همیشه فعل بیاد خبر نمیشه<br />جمله ی بعد از نکره وصفیه است<br />حل و بررسی 2 مثال<br />قواعد مطابقت<br />مبتدا با هر خبر جنس و عددش برابر<br />هرچی که جمع دیوونس دختر یکی یدونس<br />جامد و مبالغه هر چی که بود مطابقه << مخصوص انسانی ها >><br />حل و بررسی مفصل 4 مثال</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!