صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زبان و ادبیات فارسی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:داریوش راوش


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 1 آرایه (تشبیه)


<p>تدریس:</p><p>ارکان تشبه ( 1-مشبه ، 2- مشبه به 3- ادات تشبیه 4- وجه شبه ) ،<br />ترکیب یافتن ارکان تشبیه<br />(1-ادات تشبیه (مثل و چون و...)<br />2-مشبه به (اولین اسم بعد از ادات تشبیه)<br />3-مشبه(چه چیزی مانند مشبه به است )<br />4-وجه شبه (مشبه از چه نظر شبیه مشبه به است)<br />تشبه اگر هر چهار رکن را داشته باشد به آن تشبیه کامل(تام) می گویند<br />تشبه ی که مشبه و مشبه به را دارد تشبیه بلیغ می گیند و ارزش ادبی این تشبه از تشبه کامل بیشتر است .<br />تشبه بلیغ به دو صورت ساخته می شود :<br />1- با استفاده از فعل اسنادی(است، بود، شد، گشت، گردید و ...) تشبه ی که با این افعال ساخته می شود مسند آن باید 2 شرط داشته باشد<br />1-اسم باشد 2- به صورت خیالی در جمله باشد</p><p>2-با استفاده از مضاف و مضاف الیه<br />حل 1 تست و توضیح درصد کنار تست<br />اضافه ی تشبیهی(به صورت مضاف و مضاف الیه می آید)<br />حل تست .<br />در شباهت مشبه و مشبه به اگر شک کردیم به سراغ مضاف می رویم مضاف به 2 صورت می آید<br />1- کل (به چیزی متصل نیست) -> تشبیهی<br />2- جزء(به چیزی متصل بوده و جزءی از آن را تشکیل می دهد ) -> استعاری<br />انواع ترکیبات:(که از بالا به پایین نسبت به هم اولویت دارند)<br />1-وصفی(فاقد آرایه ادبی)<br />2- واقعی (فاقد آرایه ادبی)<br />3-تشبیهی (دارای آرایه ادبی)<br />4- استعاری(دارای آرایه ادبی)<br />حل 16 تمرین<br />تشبیه بایدمعنی مثبت بدهد و لی اگر فعل اسنادی ظاهری منفی داشت اما در باطن معنی مثبت داد تشبیه محسوب می شود<br />حل 1 تست<br />بررسی کامل معنی 2 کلمه ی چون(هنگامیکه ، چگونه، مانند(ادات تشبیه)) و چو<br />حل 1 تست<br />4 راه برای تشخیص تشبیه :<br />1-ادات تشبیه<br />2-اضافه های تشبیهی<br />3--افعال اسنادی<br />4-جایگزین کردن مانند<br />حل و تحلیل 2 تست از کنکور و سنجش</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!