صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زبان و ادبیات فارسی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:داریوش راوش


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 5 بدیع در آرایه‌ها(قسمت 1) - واج آرایی، سجع


<p>تدریس بخشی از بدیع : واج آرایی، سجع، جناس</p><p>پاسخ به سوالات دانش آموزان در انجمن آلاء:</p><p> - لب لعل اضافه ی تشبیهی است یا استعاری ؟</p><p> - گیس کمند اضافه ی تشبیهی است یا استعاری ؟</p><p> - چرا بهار توبه شکن ترکیب وصفی است ؟ و بهار شوق ترکیب تشبیهی ؟</p><p> </p><p> تدریس :<br />ابتدا بررسی و پاسخ به تعدادی از پرسش های دانش آموزان در انجمن آلاء<br />تشبیه ، تشخیص ، استعاره ، مجاز ، کنایه زیر مجموعه ی علم بیان است .<br />تدریس بدیع<br />نوع 1 : بدیع لفظی<br />نوع 2 : بدیع معنوی<br />بدیع لفظی به آرایه های می گویند که به موسیقی کلمات بر می گردد(صدای کلمات اهمیت دارد معنی اهمیت ندارد)(واج آرایی)<br />بدیع معنوی برعکس بدیع لفظی معنی کلمات مهم است و ارتباط معنایی آن ها یک موسیقی معنویی ایجاد می کند (تضاد)<br />واج آرایی : تکرار دست کم 3 بار یک واج با فاصله ی نزدیک به هم (تکرار صامت ها محسوس تر از مصوت ها است)<br />برای واج آرایی (نغمه ی حروف) باید به گوشمان و صدای کلمات توجه کنیم نه به چشممان و شکل کلمات.<br />نکت واج آرایی<br />به مصوت هایی که نوشته نمی شوند اما خوانده می شوند توجه کنیم واو عطف – تتابع اضافات<br />در واج آرایی واج مهم است؛یعنی صورت آوایی پس داشتن چند شکل نوشتاری برای یک واج از نغمه ی حروف جلوگیری نمی کند<br />هنری ترین واج آرایی آن است که صدای واج تکرار شده با معنای عبارت و شعر ارتباط داشته باشد<br />سجع<br />سجع در لغت به معنای آواز کبوتران است و در اصطلاح آوردن واژه های آهنگین در پایان دو یا چند جمله می گویند<br />انواع سجع<br />مطّرف : اشتراک در حروف پایانی<br />متوازن : اشتراک در وزن<br />متوازی : اشتراک در وزن و حروف پایانی<br />نکات سجع ها<br />اگر شباهت یا تفاوت دو واژه ، تنها در تکواژهای تصریفی باشند ، نمی توانند با هم سجع برقرار کنند ، بلکه باید پس از حذف این<br />گونه تکواژها چیزی برای سجع شدن باقی مانده باشد<br />توضیح تکواژ های تصریف بر روی تخته<br />سجع مخصوص نثر است ، اما در شعر نیز اگر در پایان هر نیم مصراع واژه هایی هم آهنگ (تنها مطّرف و متوازی) بیاید سجع در<br />شعر نامیده می شود (حتی نیم مصراع ها جمله های کاملی نباشند) ( داخل جزوه)<br />حل تست با درجه ی سختی 70 درصد<br />سجع متواتر(داخل جزوه)<br />آوردن چند سجع پشت سر هم و در چند جمله (داخل جزوه)<br />تضمین المزدوج : آوردن سجع ها در کنار هم و در یک جمله (داخل جزوه)<br />6 تمرین( داخل جزوه)</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!