صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زبان و ادبیات فارسی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:داریوش راوش


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 8 تضاد و تناقض-حس آمیزی و اغراق


<p>تدریس:</p><p>تضاد (ظباق-مطابقه)، انواع تضاد (ظاهری و باطنی)، راه یابی به تناقض، مصادیق حواس معنوی و امور انتزاعی، راه یابی به اغراق و حل تست و نمونه سوال</p><p>زمان : 27 دقیقه و 37 ثانیه<br /> تدریس :<br /> توضیحات استاد : از این به بعد به تدریس آرایه های ساده تر نسبت به آرایه های قبلی می پردازیم این آرایه ها سریع تدریس می<br /> شوند و بعضی از آن آرایه ها ی که خیلی ساده هستند تدریس نمی شوند و توضیحات آنها در داخل جزوه به طور مفصل وجود دارند<br /> این گونه آرایه ها در تست های ترکیبی آرایه به کار می روند و برای رد گزینه ها از این آرایه ها استفاده می کنیم .<br /> تدریس آرایه های تضاد – تناقض – حس آمیزی – اغراق ( به ترتیب )<br /> تضاد (طباق – مطابقه )<br /> آوردن دو واژه با دو مفهوم و معنای مخالف هم<br /> انواع تضاد<br /> ظاهری (لفظی) بلافاصله بعد از شنیدن کلمات خودمان سریع به معنای مخالف کلمات پی می بریم و مخالف آن را می توانیم بگوییم<br /> باطنی(معنایی): اگر شاعر دو کلمه را به گونه ای در شعر به کارببرد که احساس کنیم با چیزی مقایسه می شود آن شعر دارای تضاد<br /> باطنی است<br /> حل و بررسی 3 مثال از تضاد باطنی<br /> نکته1 : برخی تضاد ها تناسب دارند + مثال ((داخل جزوه))<br /> نکته 2 : در تضاد ظاهری فعل با فعل تضاد برقرار می کند ، اسم با اسم و صفت با صفت .<br /> حل یک مثال<br /> توضیح آرایه ی تضاد از روی تصاویرموجود در جزوه برای درک بهتر این آرایه<br /> تناقض (منتاقض نما – پارادکس)<br /> توضیح آرایه ی تناقض از روی تصویر موجود در جزوه برای درک بهتر این آرایه<br /> جمع شدن 2 مفهوم متضاد در یک چیز و یک شخص یا نسبت دادن 2 واژه یا حالت متضاد به شخص یا چیز<br /> راه یابی به تناقض<br /> 1-دو واژه ی متضاد ظاهری که میانشان کسره آمده باشد + مثال<br /> 2-دو واژه با مفهوم یکسان که میانشان (بی – نا – لا ) آمده باشد + مثال<br /> 3-دو واژه ی یکسان با معنای یکسان که دومی اولی را نقض کند + مثال<br /> 4-دو واژه یا مفهوم متضاد که بر هم حمل یا به یکدیگر استناد داده شوند + مثال<br /> 5-دو عمل متضاد که هم زمان از یک شخص یا یک چیز سر بزند + مثال<br /> 6-خواستن عملی متضاد با ذات یک چیز + مثال<br /> حل و بررسی مفصل یک تست با درجه ی سختی 75 درصد<br /> نکته : برخی از تناقض ها تضاد هم دارند ، اما برخی فقط تناقض هستند ( رابطه ی عموم و خصوص من وجه )<br /> حل وبررسی مفصل 7 تمرین + توضیحاتی برای درک بهتر این نکته بر روی تخته<br /> حس آمیزی<br /> حس آمیزی یعنی آمیختن مصادیق حواس<br /> مصادیق حواس پنج گانه<br /> بساوایی (لامسه)<br /> بینایی<br /> شنوایی<br /> چشایی<br /> بویایی<br /> مصادیق حواس معنوی و امور انتزاعی + مثال<br /> حل و بررسی 9 مثال از آرایه ی حس آمیزی<br /> حل وبررسی مفصل یک تست با درصد سختی 30 درصد از آرایه ی حس آمیزی<br /> اغراق ( اغراااااااااا ق )<br /> زیاده روی در یک کار ، ویزگی یا رفتار را گویند که به 2 صورت می آید :<br /> 1)بسیار بزرگ جلوه دادن امور کوچک + مثال<br /> 2)بسیار کوچک جلوه دادن امور بزرگ + مثال<br /> در واقع اغراق هم بزرگ نمایی و هم کوچک نمایی است .<br /> راه یابی به اغراق<br /> سوالی که موقع خوندن شعر برای آرایه ی اغراق باید از خودمان بپرسیم :<br /> در چه ویژگی یا عدد یا عمل یا حالت زیاده روی شده است ؟<br /> حل وبررسی 4 مثال<br /> حل وبررسی مفصل یک تست با درصد سختی 70 درصد از آرایه ی اغراق<br /> <a href="Sanati-Sharif-Video/6/26/5324" target="_blank" rel="nofollow">http://sanatisharif.ir/Sanati-Sharif-Video/6/26/5324</a></p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!