صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زبان و ادبیات فارسی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:داریوش راوش


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 10 دستور زبان (قواعد ترکیبی)


<p>تدریس:</p><p>واحد های مختلف زبان (واج، تکواژ، واژه، گروه، جمله، جمله مستقل)، قواعد واجی، قواعد هم نشینی، قواعد نحوی، قواعد معنایی، قواعد کاربردی و حل تمرین و تست های مهم</p><p> </p><p>جلسه ی دهم دستور زبان قواعد ترکیب<br /> زمان : 17 دقیقه و31 ثانیه<br /> تدریس:<br /> جلسه ١٠ دستور زبان (قواعد ترکیبی)<br /> توضیحات استاد راوش :<br /> امروز تدریس دستور زبان یا همون زبان فارسی رو شروع می کنیم و من قول میدهم و امضاء می کنم اگر کسی فیلم های تدریس<br /> زبان فارسی رو ببیند و نکات ننوشته شده در جزوه را در داخل جزوه بنویسد 5 تست زبان فارسی کنکور را صحیح خواهد زد<br /> .قرار نیست طبق کتاب درسی درس بدهم ، موضوعی تدریس زبان فارسی را انجام می دهم .<br /> بعد از تدریس حتما تست های آن رابزنید کسانی که تست ها را بعد از تدریس نزنند قطعا این درس را در آخر سال حذف می کنند<br /> و 5 تست را از دست می دهند.کسانی موفق میشوند که همزمان با تدریس تست ها را حل کنند و به جواب برسند<br /> درس اول زبان فارسی 3 : قواعد ترکیب<br /> قواعد ترکیب : قواعدی هستند که نحوه ی ساخته شدن واحد های زبانی را کنترل می کنند .<br /> واحد های زبانی : واج – تکواژ – واژه – گروه – جمله – جمله مستقل<br /> واج : کوچکترین واحد آوایی زبان است و از واجگاه (مخرج ادای حروف) ادا می شود.<br /> واج : 1 صامت ها 2 مصوت های کوتاه و بلند<br /> واج ها معنای خاصی ندارند اما بر معنی تاثیر می گذارند<br /> بر واج ها قواعد واجی نظارت می کنند .<br /> تکواژها : از به هم پیوستن واج ها به وجو می آیند<br /> تکواژها می توانند به تنهایی یک واژه باشند<br /> از به هم پیوستن تکواژها ، واژه ها ساخته می شوند<br /> قواعدی که بر ساخت تکواژ ها و واژه ها نظارت می کند ، قاعده ی هم نشینی است<br /> قواعدی که در چینش تکواژها و واژه ها در یک گروه نظارت میکند قاعده ی هم نشینی می گویند<br /> جمله پیامی دارد و می تواند دارای پیام ناقص باشد و یا پیام کامل که جمله ای که پیام کامل دارد جمله ی مستقل می گویند<br /> جمله ی مستقل می تواند ساده و یا مرکب باشد<br /> جمله ی مستقل ساده جمله ای است که دارای یک فعل است<br /> جمله ی مستقل مرکب جمله ای است که بیش از یک فعل به بالا دارد<br /> قواعدی که بر جمله نظارت دارند قاعده ی نحوی نام دارد<br /> قاعده ی معنایی بر جمله ای که با فکر و منطق جور در نمی آید نظارت می کند<br /> قاعده ی کاربردی بر جملاتی نظارت می کند که جمله ی دوم با جمله ی اول هیچ گونه کاربرد ی ندارد و جمله ی دوم در جای<br /> مناسب خود قرار نگرفته است .</p><p>قواعد ترکیب:<br /> قواعد واجی: پرهیز از نادرست قرار گرفتن واج ها در کنار هم --> وبپ، کگک، شچجد و ...<br /> قواعد هم نشینی: پرهیز از نادرست قرار گرفتن واژه های یک گروه --> تاری ک کوچه ، جفت کفش دو، مهاجر مردم آن ...<br /> قواعد نحوی:پرهیز از نادرست بودن ساختار جمله --> من هر ماه با حمید به سینما می رویم. رفتارم از منش شما متفاوت است<br /> قواعد معنایی:پرهیز از به کار بردن جمله های بی معنا --> شب را با چشمم خاموش کردم. پرنده ها را گره بزن به دیوار لال اتاق<br /> قواعدکار بردی: پرهیز از به کار بردن جمالت بی ربط -->نتیجه ی فوتبال چی شد؟ پسر شد! خدا رحمتش کند!</p><p>حل و بررسی مفصل 5 تمرین .<br /> حل و بررسی مفصل 3 تست با درجه سختی های 30 و 80 و 70 درصد از سنجش 88 و تالیفی و یک تست سطح بالا در حد المپیاد<br /> ادبیات و زبان فارسی .</p><p> </p><p>مدت زمان17 دقیقه و 31 ثانیه</p><p><br />استاد در این جلسه تدریس زبان فارسی را با مبحث قواعد ترکیب اولین درس زبان فارسی آغاز میکنند و به دانش آموزانی که میخواهند این درس را کنار بگذارند این نوید را میدهند که این درس قابل حذف نیست! و استاد آن را به طور کامل تدریس خواهند کرد از دانش آموزان میخواهند که نت برداری کنند و مباحثی را که درجزوه ننوشته شده وارد کنند و تست های این مبحث را حل کنند که با این کارها حتما به 5 تست زبان فارسی در کنکور میتوانند پاسخ بدهند<br />استاد به ترتیب درس های کتاب درسی تدریس نمیکنند بلکه موضوعی و با توجه به صلاحدید خود به تدریس میپردازند<br />استاد میگویند که تست ها را حل کنید و به تعویق نیندازید تا در آخر زبان فارسی را حذف نکنید!!</p><p>تا حدود 8 دقیقه ی اول فیلم استاد روی تخته به توضیح کامل واج تکواژ و واژه و گروه و جمله جمله ی مستقل میپردازند و قواعد ترکیب را توضیح میدهند<br />سپس از روی ص 51 جزوه توضیحات خود را در مورد قواعد ترکیب تکمیل میکنند و مثال ها را توضیح میدهند<br />پس از آن به حل تمرین چند قسمتی میپردازند<br />تمرین: در هر عبارت کدام یک از قواعد ترکیب رعایت نشده است؟<br />الف) داغ چای فنجان دو قواعد هم شینی ب)وبپ، شچجد قواعد واجی<br />که به همین ترتیب باید توسط دانش آموز جزوه تکمیل شود</p><p>پس از آن به حل تستی با درجه ی سختی 30 درصد (سنجش88)میپردازند (اول به دانش آموز واگذار میکنند)</p><p>تست بعدی تستی تالیفی است که خود استاد آن را طرح کرده اند با درجه ی سختی 80 درصد!که به حل آن میپردازند<br />سپس آخرین تست از این جلسه را حل میکنند (درجه ی سختی 70%) اخرین تست از ص 51 جزوه (که نکات مهمی در مورد شعر و ضرب المثل دارد که چه قواعدی را نقض میکنند)</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!