درباره ما

آلاء با همکاری آلاءدر نوروز ۹۴ با برگزاری اولین اردوی نوروزی خود فعالیت در این عرصه را آغاز کرد .

ما طلایی ترین اردوی دوران تحصیلی شما را با بهترین کیفیت و قیمت برایتان رقم میزنیم

مدیر مسئول : رضا شامیزاده