فیلم جلسه 1 - جلسه اول جمع بندی عربی کنکور

  • مدرس : میلاد ناصح زاده
  •  
  • نام دوره : جمع بندی 14 ساعته عربی کنکور
  •  
توضیح این جلسه
جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده مبحث ترجمه