جزوه تست های همایش فیزیک 3 کنکور 11 فروردین 97 تخته خاک آلاء
درباره فایل

تست هایی در همایش #فیزیک #کنکور  11 فروردین تخته خاک آلاء توسط دکتر #طلوعی قراره حل شوند

100 تست جون دار فیزیک 3 ( سوم دبیرستان )

ثبت نام از طریق لینک زیر 👇

 https://takhtekhak.com/product/209