فیلم جلسه 3 - جلسه سوم بررسی نقش ها در جمله در زبان عربی

  • مدرس : میلاد ناصح زاده
  •  
  • نام دوره : جمع بندی 14 ساعته عربی کنکور
  •  
توضیح این جلسه
جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده بررسی نقش ها در جمله در زبان عربی