فیلم جلسه 2 - جلسه دوم ساختار DNA

ادامه ساختار DNA -حل تست

فصل 5 سال سوم دبیرستان-ماده ی ژنتیک (قسمت دوم)
حل تست
حل سوالی مربوط به فعالیت 1-5.ص 113 کتاب درسی
حل چند سوال مربوط به جدول خودازمایی 3-5.ص 114 کتاب درسی
همانند سازی dna
همانندسازی dna در سلولهای پروکاریوتی
همانندسازی dna در سلولهای یوکاریوتی
حل تست
شروع فصل6-سال سوم دبیرستان-کروموزوم ها و میتوز(قسمت اول)
تقسیم دوتایی در باکتری ها
حل تست همراه با اموزش شمارش کروموزوم ها و مجموعه کروموزوم ها و تعداده کروموزوم ها در هر مجموعه در سلولهای هاپلوئید و دیپلوئید
مدت زمان: 59:26

  • مسعود حدادی
  •  
  • زیست شناسی کلاس کنکور(1) (94-1393) مسعود حدادی
  •  
لینک های دانلود

پیشنهاد می کنیم برای دانلود، از نرم افزار Internet Download Manager در ویندوز و یا ADM در اندروید و یا wget در لینوکس استفاده بفرمایید.

جهت دانلود روی یکی از دکمه های زیر کلیک کنید: