فیلم جلسه 3 - جلسه سوم ساختار DNA

حل تست

 برای جلسه بعد فصل 5 و 6 مطالعه شوند.

فصل6-سال سوم دبیرستان-کروموزوم ها و میتوز(قسمت دوم)
-حل تست همراه با اموزش تعیین جنسیت سلول انسان از روی تعداد کروموزوم های xو y
1)اگر یک سلول y نداشته باشد.ممکن است:
a.گلبول قرمز مرد یا زن باشد.b.ممکن است اسپرم مرد یا تخمک زن باشد
2)اگر یک سلول یک x داشته باشد.ممکن است :مردxy یا زن xo باشد
3)اگر یک سلول دو x داشته باشد.ممکن است:زن xx یا مرد xxy باشد
-روش تعیین جنسیت در انسان و جانوران مختلف و شمارش تعداد کروموزوم ها .تعداد اتوزوم و تعداد کروموزوم جنسی در سلولهای سوماتیک و گامت
-حل سوالهای ص 73 از جزوه ی کروموزوم ها و میتوز استاد حدادی
-تعداد و ساختار کروموزوم ها
-حل تست 6 ص 74 از جزوه
-توضیحاتی از روشهای یادگیری و تست زنی دردرس زیست
-انواع جهش های کروموزومی(حذف-مضاعف شدن-واژگونی-جابجایی)
-حل تست 16 ص 78
-چرخه ی سلولی و نقاط وارسی
-حل تست 12 ص 75
مدت زمان: 55:59

  • مسعود حدادی
  •  
  • زیست شناسی کلاس کنکور(1) (94-1393) مسعود حدادی
  •  
لینک های دانلود

پیشنهاد می کنیم برای دانلود، از نرم افزار Internet Download Manager در ویندوز و یا ADM در اندروید و یا wget در لینوکس استفاده بفرمایید.

جهت دانلود روی یکی از دکمه های زیر کلیک کنید: