فیلم جلسه 34 - معرفي ماتريس و درايه - مرتبه ماتريس

ماتريس : معرفي ماتريس و درايه - مرتبه ماتريس - تعداد سطر ها و ستون ها تعريف انواع ماتريس :(مربعي -اثر ماتريس - بالا و پايين مثلثي -قطري - اسكالر -صفر - هماني - 2ماتريس مساوي ) جمع و تفريق 2 ماتريس -ضرب عدد در ماتريس - ضرب 2ماتريس درهم- بررسي خواص ماتريس ها :( جابه جايي - پخشي - اتحاد ها شركت پذيري - بسته بودن ) عضو بي اثر ضرب - وارون ماتريس 2در 2 - ترانهاده ماتريس - ماتريس متقارن و خواص آن - ماتريس پادمتقارن و خواص آن - ارائه نكته مربوط به نوشتن يك ماتريس به صورت مجموع 2ماتريس متقارن و پاد متقارن - ويژگي هاي ترانهاده. و ارائه مثال براي هر مبحث

  • رضا شامیزاده
  •  
  • تحلیلی کلاس کنکور(2) (94-1393) رضا شامیزاده
  •  
لینک های دانلود

پیشنهاد می کنیم برای دانلود، از نرم افزار Internet Download Manager در ویندوز و یا ADM در اندروید و یا wget در لینوکس استفاده بفرمایید.

جهت دانلود روی یکی از دکمه های زیر کلیک کنید:

جلسات دیگر تحلیلی کلاس کنکور(2) (94-1393) رضا شامیزاده