فیلم جلسه 40 - ماتريس قسمت 7

ماتريس-قسمت7
ادامه ماتريس وارون 
ماتريس الحاقي
ويژگي هاي دترمينان وارون و الحاقي
دترمينان ماتريس واندرموند
اثر ماتريس
ماتريس پادمتقارن
ويژگي هاي ماتريس aدر ترانهاده a
ماتريس تبديل
دوران 
تقارن نسبت به خط
نسبت هاي مثلثاتي مهم 
قرينه نقطه نسبت به خط

  • رضا شامیزاده
  •  
  • تحلیلی کلاس کنکور(2) (94-1393) رضا شامیزاده
  •  
لینک های دانلود

پیشنهاد می کنیم برای دانلود، از نرم افزار Internet Download Manager در ویندوز و یا ADM در اندروید و یا wget در لینوکس استفاده بفرمایید.

جهت دانلود روی یکی از دکمه های زیر کلیک کنید:

جلسات دیگر تحلیلی کلاس کنکور(2) (94-1393) رضا شامیزاده