فیلم جلسه 12 - دستگاه مختصات 3 بعدی، نقطه و شروع بردار

تدریس دستگاه مختصات سه بعدی و نقطه :

تعریف، دستگاه راست گرد و چپ گرد، ارائه اثبات ترکیبیاتی برای تقسیم فضا به 8 ناحیه توسط محورهای مختصات.
تصویر نقطه روی صفحه ی xy و xz و yz
قرینه ی نقطه نسبت به محور صفحه ی xy و xz و yz
تصویر نقطه روی محور z ها، xها، y ها
قرینه ی نقطه نسبت به محور zها , x ها و y ها
فاصله ی نقطه از صفحه ی xy , yz , xz
فاصله ی نقطه از محورهای x,y,z
فاصله ی دو نقطه از هم


محاسبه ی وسط دو نقط ( محاسبه ی میانه ی یک پاره خط ) و بیان نکته ی کلی تر آن، وقتی که پاره خط به نسبت مشخصی تقسیم می شود + حل یک مثال
محاسبه ی طول میانه و مرکز ثقل مثلث، مرکز ثقل چهار ضلعی و...
در انتها با حل یک مثال مبحث را تمام و بردارها را شروع می کنند

جلسه ی اول تدریس بردارها :

تعبیر و هندسی و تعبیر جبری بردار
تعریف بردار مساوی و همسنگ و بیان تفاوت بردار با پاره خط جهت دار
بیان تفاوت بردار ریاضی با بردار فیزیک : در فیزیک نقطه ی اثر بردار مهم است ولی در ریاضی مهم نیست.

  • رضا شامیزاده
  •  
  • تحلیلی کلاس کنکور(1) (94-1393) رضا شامیزاده
  •  
لینک های دانلود

پیشنهاد می کنیم برای دانلود، از نرم افزار Internet Download Manager در ویندوز و یا ADM در اندروید و یا wget در لینوکس استفاده بفرمایید.

جهت دانلود روی یکی از دکمه های زیر کلیک کنید:

جلسات دیگر تحلیلی کلاس کنکور(1) (94-1393) رضا شامیزاده

جزوات این درس