فیلم جلسه 23 - خط و صفحه

1- حل تمرین از معادله خط
2- حل چند تمرین از گاج نقره ای. پیدا کردن زاویه ی بردار هادی با محورهای x,y,z . پیدا کردن تصویر خط روی صفحه xz. yz. قرینه ی خط نسبت به محورهای مختصات و نسبت به صفحه xy, xz.
پیدا کردن محل تقاطع خط با صفحه xy، xz

  • رضا شامیزاده
  •  
  • تحلیلی کلاس کنکور(2) (94-1393) رضا شامیزاده
  •  
لینک های دانلود

پیشنهاد می کنیم برای دانلود، از نرم افزار Internet Download Manager در ویندوز و یا ADM در اندروید و یا wget در لینوکس استفاده بفرمایید.

جهت دانلود روی یکی از دکمه های زیر کلیک کنید:

جلسات دیگر تحلیلی کلاس کنکور(2) (94-1393) رضا شامیزاده