فیلم جلسه 3 - انواع واکنش های شیمیایی قسمت 1

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

انواع واكنش هاي شيميايي و شناسايي يون ها

مطابق با صفحات ٦ تا ١١ كتاب درسي شيمي ٣

جلسات دیگر