فیلم جلسه 7 - درصد خلوص

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

جلسه هفتم صفر تا صد شيمي ٣- درصد خلوص مطابق با صفحات ٢٣ و ٢٤ كتاب درسي ( كتاب شيمي سوم دبيرستان )

جلسات دیگر