فیلم جلسه 9 - محدودکننده و اضافی

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

[جلسه نهم - محدودکننده و اضافی] مطابق صفحات 28 تا 32 کتاب درسی

جلسات دیگر