فیلم جلسه 8 - روابط حجمی گازها

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

[جلسه هشتم - روابط حجمی گازها] مطابق صفحات 24 تا 28 کتاب درسی

جلسات دیگر